Friluftsliv på Kalmar nation

Gillar du frisk luft, fågelsång bland träden, sprakande eldar eller mjukt porlande bäckar? Längtar du efter att fly undan från den stressiga vardagen och uppkopplingsångesten? Har du myror i brallan?

Om du svarat ja på någon av frågorna har du tur, Kalmar nation har nämligen en grupp för dig!
Kalmar nations friluftsgrupp träffas tre till fyra gånger per termin och gör utflykter i hela Uppsala. Vi fokuserar främst på dagsturer på 7-12 km. Alla våra utflyktsmål går att nå antingen till fots eller via kollektivtrafik.

Friluftsguppen finns på Facebook


Do you enjoy the fresh air, the sounds of birds chirping in the wind, the crackling of a fire, or the soft babble of a creek? Do you want to escape the stress of modernity? Are your boots made for walking?

If you answered yes to any of these questions you are in luck, Kalmar nation has a group for you! Kalmar nation’s outdoors group meets three to four times a semester to go on outdoor excursions throughout Uppsala. We primarily focus on day hikes, 7-12 km long. All of our events are accessible either by foot or by public transportation. If you are interested in joining our events feel free to join our Facebook group: Friluftsverksamhet på Kalmar nation, where we will post all of our upcoming events.

Find us on facebook!

Top