Kontakta Kalmar nation

Information in english is found in italics under each headline below.

Vi finns här för dig. Koden till nationshuset kan du få av Förste kurator och huset är öppet veckodagar från kl 10 till pubens stängning. Kom gärna förbi under kuratelets expeditionstider (se nedan)! Andra sätt att prata med oss hittar du här nedanför.

We are here for you! Don’t hesitate to come by during office hours if you have any questions. You can find the door code to the nation building by asking the First curator. The nation is open weekdays from 10 to the closing of the pub. Office hours and other ways of contacting us can also be found below.


Förste kurator David Pikas

018-69 49 81
1q@kalmarnation.se

Förste kurator (förkortas 1Q) är ungefär som nationens VD och ordförande, och som sådan är han högste ansvarige för all verksamhet.

Förste kurator svarar på frågor om bostäder, adressändringar, medlemskap i nationen, nationskort, gasquer och stipendier. Observera att om du är registrerad på en kurs eller ett program på Uppsala Universitet måste du adressändra själv via Studentportalen.

First curator (or 1Q for short) is sort of the CEO and chairperson combined. He is in overall command of Kalmar nation and answer questions regarding housing, address changes, membership, nation cards, gasques and stipends. Please note that if you are registered to a course or a program at Uppsala University you need to change your address by yourself through Studentportalen.

 


 

 

Andre kurator Arnau Castan Bonastre

018-69 49 82
2q@kalmarnation.se

Andre kurator (2Q) är vice ordförande och ekonomiansvarig på nationen. Han sköter saker som budgetering, löneutbetalningar och kassaapparater.

Andre kurator svarar på frågor om budget, löner och ekonomi. Dessutom säljer han gästkort under expeditionstiderna.

Second curator (2Q for short) is vice chairperson and Chief Financial Officer of the nation. He handles budgets, salaries and cash machines and has an answer for all your questions regarding those things. He also sells guest cards during office hours.

 

 


Tredje kurator Alma Aspeborg

018-69 49 83
3q@kalmarnation.se

Tredje kurator (3Q) sköter om restaurangverksamheten och därmed allt som har med mat och dryck att göra. Hon ansvarar även för nationens klubbverksamhet.

Tredje kurator svarar på frågor om puben, restaurangen och jobb på nationen. Om du har frågor om uthyrningar för disputationsfester eller liknande bör du kontakta

Third curator (or 3Q for short) runs the pub and restaurant and is responsible for everything that has anything to do with food and beverages. She’s also in charge of the clubs. If you have any questions about working in the pub, the restaurant or in one of the clubs, 3Q is the person to see. Please note that any questions regarding renting Kalmar nation for private parties should be addressed to the rent-out organisers (see below).

 


Expeditionstider
Office hours

Förste och Andre kurator träffas säkrast under nedanstående expeditionstider. Tredje kurator träffas säkrast efter inbokat möte.

The First and Second curator have office hours during the following times. Contacting our Third curator is easiest by making a personal appointment.

Måndagar kl. 16-18
Tisdagar kl. 12-13
Onsdagar kl. 16-18
Torsdagar kl. 16-18
Fredagar kl. 12-13


Recentiorsförmännen
The Freshers Guides

Som ny student i Uppsala kallas du för recentior. På Kalmar nation har vi speciella ämbetsmän som bara finns till för dig. Du kan fråga dem om vad som helst (nästan). De ser till att du känner dig som hemma i Uppsala och på Kalmar nation.

As a new student in Uppsala you are known as a recentior, or ‘recce’. At Kalmar nation we have special guides who take care of our new students. You can ask them about (almost) anything! They are there to make you feel at home in Uppsala and at Kalmar nation.

Uthyrningsansvariga
Rent out organisers

Våra uthyrningsansvariga är de som ansvarar för att allt går som det ska när du kommer hit och vill ha till exempel din disputationsfest hos oss. Kontakta dem genom kontaktformuläret uppe till höger för att arrangera din bokning, eller uthyrnig@kalmarnation.se! Mer information om uthyrning och fest i våra lokaler hittar du här.

Our rent out organisers are responsible for ensuring that everything goes as it should when you decide to book our nation for a dissertation party, for example. Contact them through the contact form on the top-right corner to arrange your booking! You can find more information about our rental facilities here.

Våra bostäder
Student housing

Kalmar nation erbjuder dig som medlem bostad i två bostadsstiftelser: Bortom Bullret och Rackarnäbbet. Bostadsansökan på Kalmar nation sker via uppsalastudent.com. Du registrerar dig där och kan börja söka de rum och lägenheter som finns utlysta på en gång.

Om du har några frågor får du gärna höra av dig till Studentvägen, som är de som hanterar våra bostäder. De finns på info@studentvagen.se och/eller telefon 018-51 85 10.

Kalmar nation have two studenthousing: Bortom bullret and Rackarnäbbet. To apply for available rooms please visit uppsalastudent.com. With questions contact Studentvägen who handels our housing, they can be reached at info@studentvagen.se or at 018-51 85 10.

Snigelpost
Snail mail

Kalmar nation
Svartmangatan 3
753 12  UPPSALA

Webb & sociala medier
Web & social media presence

Webb: http://kalmarnation.se
Facebook: http://fb.com/kalmar.nation.uppsala
Instagram: http://instagram.com/kalmarnationuppsala

Top