Landskapet

Landskapet är Kalmar nations årsstämma och högsta beslutande organ där alla medlemmar är välkomna att delta. Endast landsmän (de som betalat aktuell terminsavgift) äger rösträtt och kan väcka frågor senast 4 dagar innan landskapet hos Förste kurator. Landsmän kan även söka utlysta ämbeten senast 7 dagar innan landskapet hos Förste kurator. Kallelse tillsammans med en preliminär föredragningslista till landskapet går ut till alla medlemmar via nationstidningen Gyckeln senast 12 dagar innan landskapet.

Det är landskapet som väljer de flesta ämbetsmännen och bestämmer vilken verksamhet som Kalmar nation ska erbjuda dess medlemmar och därför är det viktigt att just du som är landsman kommer och gör din röst hörd!

Efter varje landskap bjuder nationen alla deltagare på gratis sexa och är ett perfekt tillfälle att få lära känna aktiva inom nationen samtidigt som du får äta gott och sjunga ur sångboken!

Kalmar nation har fem stycken lagtima (ordinarie) landskap per år och är stadgade enligt följande:

  1. Vårterminens första lagtima landskap (Landskap I): mellan 25 januari och 25 februari.
  2. Vårterminens andra lagtima landskap (Landskap II): mellan 10 mars och 10 april.
  3. Vårterminens tredje lagtima landskap (Landskap III): mellan 2 maj och 25 maj.
  4. Höstterminens första lagtima landskap (Landskap IV): mellan 15 september och 15 oktober.
  5. Höstterminens andra lagtima landskap (Landskap V): mellan 15 november och 10 december.

Nästa landskap

Alla landsmän av Kalmar nation kallas härmed till 2018 års femte landskap den 3 december kl. 18.30. Vi ses i festsalen!

Glöm inte att ta med legitimation och giltigt nationskort.

Mer info här

Den här sidan uppdaterades senast 7 november 2018 kl. 14:33.

Top