Kalmar nation – den lilla nationen med det stora hjärtat

Click here for english version

Välkommen till oss på Kalmar nation!

I vårt eget hus i centrala Uppsala organiserar vi en rad aktiviteter, bland annat kör, teater, konserter, idrott, klubb- och restaurangverksamhet. Nationen drivs av ideellt arbetande studenter och arbetet leds av våra heltidsarbetande kuratorer. Att engagera dig i din nation är något du inte kommer att ångra. Bättre sätt att lära känna nya människor och Uppsalas studentvärld finns inte! Utöver den dagliga driften av huset finns ett hundratal ämbetsmän som alla utgör en viktig del i vår organisation, exempelvis inom restaurangverksamheten, som nationsfotograf eller nationskaplan. Vi förvaltar också ett antal studentbostäder samt stipendier som delas ut till behövande studenter (kanske till dig?).

Med konserter, stand-up och teater som når en stor publik är Kalmar nation även en etablerad kulturscen i Uppsala. Artister som Kent och Sahara Hotnights har spelat på vår scen och komiker som Magnus Betnér och Özz Nûjen har besökt vår stand-up klubb.

Under de dryga två decennium som förflutit sedan invigningen av vårt nya nationshus 1988 har mycket hänt. Idag är vi en mellanstor nation i Uppsala med ca 1 500 medlemmar. Aktiviteterna i huset är större än vad byggherrarna år 1987 kunnat förutse. När medlemsaccelerationen var som störst i mitten av 1990-talet var det inte helt galet att diskutera om huruvida nationen behövde byggas ut. Kalmar brukar kallas ”en stor liten nation”, och vi använder gärna uttrycket ”den lilla nationen med det stora hjärtat”. Kalmar nation har framtiden för sig. Välkommen att bli en del av vår nutid och vår historia!

Vill du veta ännu mer?

Kalmar nation – the small nation with the big heart

Welcome to Kalmar nation!

At our house in central Uppsala we organise a number of activities: we have, among other things, a choir, a theatre group, concerts, sports, clubs and a restaurant. The nation is run by volunteering students and the work is led by our full-time employed curators. You will not regret taking an active part in your nation. There is no better way of getting to know new friends and the student world of Uppsala! In addition to the day-to-day running of the house, there are about a hundred ’office holders’ who are all important parts of our organisation, working for instance within our restaurant enterprise, as nation photographer or nation chaplain. We also manage a number of student lodgings and grants that are distributed to deserving students (maybe to you?).

Organising concerts, stand-up comedy and theatre all reaching a big audience, Kalmar Nation is also an established part of the Uppsala culture scene. Artists such as Kent and Sahara Hotnights hav performed on our stage, and comedians such as Magnus Betnér and Özz Nûjen have visited our stand-up club.

A lot of things have happened since the inauguration of our new nation house in 1988. We are today a mid-sized student nation with approximately 1,500 memers. More and bigger things are going on in the house than those who commissioned the building in 1987 could have predicted. When the member acceleration was at its peak in the mid-nineties, it wasn’t considered weird to discuss expanding the nation. Kalmar is often called ’abig small nation’, and we like to call ourselves ’the small nation with the big heart’. Kalmar Nation has a bright future to look forward to. And we welcome you to become a part of both our present, future and our history!

Den här sidan uppdaterades senast 11 januari 2014 kl. 17:09.

Top