Engagera dig på Kalmar nation

Click here for english version

Att engagera dig i din nation är naturligtvis inget krav. Det går jättebra att nöja dig med att bo i nationens bostäder eller gå på någon av våra klubbar. Men att engagera dig i din studentnation är bland det smartaste och roligaste du kan göra under din studietid. Inte bara för att det är oerhört roligt med alla vänner du skaffar sig och alla fester du får gå på, utan också eftersom du i nationsvärlden får ovärderliga kunskaper som kompletterar din utbildning. Sen ska vi inte glömma de kontakter du skaffar dig.

På Kalmar nation har vi inget krav att du ska ha erfarenhet av det du vill göra hos oss. Du kan lära dig att servera drinkar även om du inte tidigare kunnat. Du måste inte heller vara kock för att laga mat till gästerna i puben, det räcker med att du har ett stort intresse och gillar att lära dig. Eller så är du kanske rent av så pass rutinerad att du kan vara ansvarig för hela restaurangverksamheten. Många är de studenter som fått fast arbete eller sommarjobb tack vare sitt nationsengagemang.

Det finns i runda slängar 100 ämbeten på Kalmar nation. De flesta börjar sin nationskarriär inom restaurangverksamheten, men det är absolut inte det enda sättet. Du kanske drömmer om att sätta upp en teaterpjäs? Eller vill du kunna utöva din favoritsport? Eller så gillar du att skriva och redigera tidning? Nationen vill veta om du är intresserad, så var inte rädd för att höra av dig till Förste kurator, Recentiorsförmännen eller den ämbetsman som är ansvarig för det du vill göra.

Getting involved at Kalmar nation

To get involved at your nation is obviously not mandatory. It is completely fine to just live in the nation’s housing or go to the clubs. But getting involved at your student nation is one of the smartest and most fun things you could ever do during your studies. Not only because of the countless friends you’ll make and all the parties you’ll get to go to, but also because you will gain invaluable knowledge and skills complementing your academic ones. Also, let us not forget about the social network you will become part of.

At Kalmar we don’t require any previous experience of what you intend to do at the nation. You can learn to serve drinks even though you might not have done it before. You also don’t have to be a chef to cook food for the guests in the pub; all it takes is the interest and willingness to learn. Of course, it might be that you already have all the experience needed to be responsible for the entire restaurant business. A great number of students have got steady work and summer jobs thanks to their involvement at the nation.

There are something like 100 official positions at Kalmar nation. Most people will begin their nation-career in the pub and restaurant, but that is definitely not the only way to go. Perhaps you have big dreams about setting up a theatre? Or you want to play your favourite sport? Or maybe you like writing and editing news magazines? Kalmar would like to know if you’re interested, so don’t hesitate to get in touch with the First curator, the Freshers Guides, or the one responsible for what it is you want to get involved in.

Top