Kalmar nations ämbetsmän

Ämbetsmän på Kalmar

En ämbetsman väljs av nationens medlemmar, antingen på landskap eller av nationens styrelse. Kalmar nation har ca. 100 ämbetsmän med olika uppgifter inom nationen. De ämbeten som just nu är lediga är markerade i rött. Något av dem kanske passar dig?

Kalmar nations ämbetsmänLediga ämbeten
nationens ämbeten

Ämbetsmän på Kalmar

Kuratel & Admin

Förste kurator

Ellen Victor kontakt
Förste kurator (förkortas 1Q) är ungefär som nationens VD och ordförande, och som sådan är hen högste ansvarige för all verksamhet.

Andre kurator

Arnau Castan-Bonastre kontakt
Andre kurator (2Q) är vice ordförande och ekonomiansvarig på nationen. Hen sköter saker som budgetering, löneutbetalningar och kassaapparater.

Tredje kurator

Nareh Rostamian kontakt
Tredje kurator (3Q) sköter om restaurangverksamheten och därmed allt som har med mat och dryck att göra. Hen ansvarar även för nationens klubbverksamhet.

Inspektor

Anders Ahlén
Nationens inspektor fungerade i begynnelsen som universitets utsände på nationen, tillsatt för att hålla koll på studenterna. Idag är inspektorns roll snarare att ge stöd och hjälp i verksamheten och finnas till hands med de erfarenheter som en äldre medlem kan bidra med. Vår nuvarande Inspektor heter Anders och han är professor i signalteknik vid Uppsala Universitet. Dessutom kommer han från hemlänet!

Proinspektor

Karin Nordin

Sekreterare

Vakant

Skattmästare

Magnus Eklund
Skattmästare för finanser ansvarar för nationens långsiktiga ekonomiska förvaltning och sitter med i nationens styrelse.

Mikael Wingård
Skattmästare för fastigheten ansvarar för förvaltningen av nationens fastigheter och sitter med i nationens styrelse.

Förste kurators råd
Förste kurators råd utgör stöd och är rådgivande organ åt Förste kurator.

Ledamot: Linnea Hallberg
Ledamot: Per Hård af Segerstad
Ledamot: David Pikas

Andre kurators råd
Andre kurators råd utgör stöd och är rådgivande organ åt Andre kurator.

Ledamot: Emil Petersson
Ledamot: Daniel Westberg
Ledamot: Vakant

Tredje kurators råd

Tredje kurators råd utgör stöd och är rådgivande organ åt Tredje kurator.

Ledamot: Vakant
Ledamot: Jens Wendel-Hansen
Ledamot: Tina Karlsson

Valnämnden

Valnämnden lägger fram och bereder förslag på lämpliga nya ämbetsmän som sedan väljs av nationens högsta beslutande organ, landskapet.

Ledamot: Jonathan Elliott
Ledamot: Vakant
Ledamot: Vakant

Bostadsrelaterade uppdrag

Ledamot i Bortom Bullrets styrelse: David Zetterman
Suppleant i Bortom Bullrets styrelse: Arvid Hedén Gynnå
Ledamot i Rackarnäbbets styrelse: Karolina Göranzon
Ledamot i Rackarnäbbets styrelse: Jarl Flodström

Revisionsnämnd

Revisionsnämnden granskar fortlöpande nationens verksamhet och lämnar utlåtanden om densamma.

Ledamot: Kristoffer Åslund
Ledamot: Fredrik Karlsson
Ledamot: Vakant
Auktoriserad revisor: Ingemar Rindstig

Besvärsnämnd

Om en nationsmedlem är missnöjd eller har klagomål gentemot nationen så väcker man besvär hos besvärsnämnden.

Ordförande: Inspektor Anders Ahlén
Ledamot: Niklas Tiederman
Ledamot: Mats Törnered
Ledamot: Niklas Bylund

 

Styrelsen

Styrelsen sköter den löpande verksamheten och det mer långsiktiga planerandet. Under sig har de kuratorerna.

Ledamot: Claudia Lampic
Ledamot: Anders Ahlén
Ledamot: Björn Jacobsson
Ledamot: Li Svensson
Ledamot: Karl-Wilhelm Olsson
Suppleant: Linnéa Vikner
Suppleant: Mikael Gustafsson

 

Informationsrelaterade ämbeten

De informationsrelaterade ämbetena rör all utgående information från nationen, såsom nationstidningen, affischering och webbplatsen.

Ansvarig utgivare: Ellen Victor
PR-förman: Christopher Moylan
PR-förman: Vakant
PR-förman: Vakant
Redaktör: Caroline Tisénius
Redaktör: Elin Kinnander
Krönikör: Anders Thunvall
Nationsfotograf: Jacopo Cantoni
Hemsidesförman: Caroline Tisénius

Klubbverket

Klubbverket har hand om pub- och restaurangverksamheten, jobbar på klubbarna och sköter om fiket. Att bli klubbverkare är ett jättebra sätt att få nya vänner och komma in i nationens liv och verksamhet! Klubbverket består av lite olika roller, så det är enkelt att hitta en som passar dig! 

Sexmästare: Calle Ottoson
Hovmästare: Munazzah Ali
Köksmästare: Sebastian Loo
Klubbmästare: Daniel Westberg
Klubbmästare: Paul Sujeet

Klubbvärd: Arvid Salomonson
Klubbvärd: Patricia Daller
Klubbvärd: Marko Spasic
Klubbvärd: Nino Maridashvili
Klubbvärd: Benny Vo
Klubbvärd: Johan Fredriksson
Klubbvärd: Mickael Prades
Klubbvärd: Whilliam Lindroth
Klubbvärd: Ani Magradze
Klubbvärd: Nils Baqué

Kondisvärd: Reinier Overmaat
Kondisvärd: Alicia Syrén 

Uthyrningsansvarig

 Om du vill hyra nationens lokaler för t.ex. en disputationsfest eller ett bröllop är det dessa personer som fixar det. 

Uthyrningsansvarig: Melina Sundström  

Kulturverksamhet
Kalmar nation har en rad olika verksamheter, såsom kulturgrupp, kör, idrott och teater.

Idrottsförman: Niklas Emilsson
Idrottsförman: Linda Daly
Körförman: Christopher Moylan
Teaterförman: Vilma Rydstedt
Fotoförman: Ivain Martinossi
Spexförman: Maria Wendel-Hansen
Målaförman: Vanny L. Rougette
Yogaförman: Vakant 
Blandbandsförman: Måns Mårlid
Spelaförman: Ville Sjösäter
Spelaförman:  Vakant
Lyssnaförman: Bennet Wildenauer
Lyssnaförman: Vakant 
Stand up-förman: Vakant 

Övriga ämbeten

Teknikförman: Dayle Quarry 
Alkoholombud: Nareh Rostamian
Datorförman: Magnus K Modéer
Bibliotekarie: Johan Jönsson
Arkivarie: Daniel Christensen
Överarkivarie: Jesper Larsson
Kårmarskalk: Hanna Hallberg
Fanbärare: Carl Ottoson
Fanbärare: Alma Aspeborg
Jämlikhetsombud: Ellen Victor
Kammarskrivare: Vakant
Landskapets ordförande: Jenny Arvidsson
Ledamot i Hjalmar Appeltoffts stipendienämnd: Linnea Hallberg
Sånganförare: Arvid Salomonsson

Hitta ditt nästa uppdrag

Lediga ämbeten

Kuratel & Admin

Ledamot i Förste kurators råd
Ledamot i Andre kurators råd (x2)
Ledamot i Valnämnden (x2)
Ledamot i Rackarnäbbets styrelse
Ledamot i Revisionsnämnden

Information & Media

Informationsrelatede ämbeten
PR-förman

Medlemsverksamheten

Recentiorsförman (x4)
Internationell sekreterare
Klubbmästare (x2)
Klubbvärd (x6)
Kondisvärd
Uthyrningsanvsarig
Lyssnaförman
Stand up-förman
Körförman
Fotoförman
Målaförman