Kalmar nations ämbetsmän

Ämbetsmän på Kalmar

En ämbetsman väljs av nationens medlemmar, antingen på landskap eller av nationens styrelse. Kalmar nation har ca. 100 ämbetsmän med olika uppgifter inom nationen. De ämbeten som just nu är lediga är markerade i rött. Något av dem kanske passar dig?

Kalmar nations ämbetsmänLediga ämbeten
nationens ämbeten

Ämbetsmän på Kalmar

Kuratel & Admin

Förste kurator

Kasper Köhler kontakt
Förste kurator (förkortas 1Q) är ungefär som nationens VD och ordförande, och som sådan är hen högste ansvarige för all verksamhet.

Andre kurator

Sebastian Loo kontakt
Andre kurator (2Q) är vice ordförande och ekonomiansvarig på nationen. Hen sköter saker som budgetering, löneutbetalningar och kassaapparater.

Tredje kurator

Leo Sheils kontakt
Tredje kurator (3Q) sköter om restaurangverksamheten och därmed allt som har med mat och dryck att göra. Hen ansvarar även för nationens klubbverksamhet.

Inspektor

Maria Selmer
Nationens inspektor fungerade i begynnelsen som universitets utsände på nationen, tillsatt för att hålla koll på studenterna. Idag är inspektorns roll snarare att ge stöd och hjälp i verksamheten och finnas till hands med de erfarenheter som en äldre medlem kan bidra med. Vår nuvarande Inspektor heter Maria och hon är professor i biologi vid Uppsala Universitet. Dessutom kommer hon från hemlänet!

Proinspektor

Magnus Strand

Sekreterare

Cecilia Hammar

Skattmästare

Magnus Eklund
Skattmästare för finanser ansvarar för nationens långsiktiga ekonomiska förvaltning och sitter med i nationens styrelse.

Mikael Wingård
Skattmästare för fastigheten ansvarar för förvaltningen av nationens fastigheter och sitter med i nationens styrelse.

 

Förste kurators råd
Förste kurators råd utgör stöd och är rådgivande organ åt Förste kurator.

Ledamot: Viktor Tiedermann
Ledamot: Fanni Forslind
Ledamot: Elsa Rechlin

Andre kurators råd
Andre kurators råd utgör stöd och är rådgivande organ åt Andre kurator.

Ledamot: Amanda Holm
Ledamot: Vakant
Ledamot: Carl Ottoson

Tredje kurators råd

Tredje kurators råd utgör stöd och är rådgivande organ åt Tredje kurator.

Ledamot: Tove Sanders
Ledamot: Alva Karlsson
Ledamot: Johanna Jekel

Valnämnden

Valnämnden lägger fram och bereder förslag på lämpliga nya ämbetsmän som sedan väljs av nationens högsta beslutande organ, landskapet.

Ledamot: Magnus Strand
Ledamot: Vakant
Ledamot: Vakant

Bostadsrelaterade uppdrag

Ledamot i Bortom Bullrets styrelse: Arvid Salomonsson

Ledamot i Bortom Bullrets styrelse: Björn Jacobson
Suppleant i Bortom Bullrets styrelse: Vakant
Ledamot i Rackarnäbbets styrelse: Magnus Eklund

Ledamot i Rackarnäbbets styrelse: Kristian Warrol
Ledamot i Rackarnäbbets styrelse: Jarl Flodström

Revisionsnämnd

Revisionsnämnden granskar fortlöpande nationens verksamhet och lämnar utlåtanden om densamma. Kontakt

Ledamot: Kristoffer Åslund
Ledamot: Fredrik Karlsson
Ledamot: Johan Wallin
Ledamot: Christina Fredriksson
Auktoriserad revisor: Ingemar Rindstig

Besvärsnämnd

Om en nationsmedlem är missnöjd eller har klagomål gentemot nationen så väcker man besvär hos besvärsnämnden.

Ledamot: Niklas Tiederman
Ledamot: Mats Törnered
Ledamot: Niklas Bylund

Styrelsen

Styrelsen sköter den löpande verksamheten och det mer långsiktiga planerandet. Under sig har de kuratorerna.

Ledamot: Linnéa Wikner
Ledamot: Anders Ahlén
Ledamot: Björn Jacobson
Ledamot: Li Svensson
Ledamot: Anne-Sophie Fröjmark
Suppleant: Jorun Widmalm
Suppleant: Maria Selmer

 

Informationsrelaterade ämbeten

De informationsrelaterade ämbetena rör all utgående information från nationen, såsom nationstidningen, affischering och webbplatsen.

Ansvarig utgivare: Kasper Köhler
PR-förman: Eibhlin McMenamin
PR-förman: Alva Karlsson
PR-förman: Martin Larsson
Redaktör: Anton Waller Kaustinen
Redaktör: Gustav Lindskog
Krönikör: Melina Sundström
Nationsfotograf: Vilius Talalas
Hemsidesförman: Axel Strömsöe

Klubbverket

Klubbverket har hand om pub- och restaurangverksamheten, jobbar på klubbarna och sköter om fiket. Att bli klubbverkare är ett jättebra sätt att få nya vänner och komma in i nationens liv och verksamhet! Klubbverket består av lite olika roller, så det är enkelt att hitta en som passar dig! 

Sexmästare: Vakant
Hovmästare: Rebecka Axskjöld
Köksmästare: Johanna Jekel
Klubbmästare: Ella Wadman
Klubbmästare: Mortiz Hoene

Klubbvärd: Sofia Paulsson
Klubbvärd: Axel Strömsöe
Klubbvärd: Maria-Ioanna Georgopoulou
Klubbvärd: Sanna Eriksson
Klubbvärd: Brian Kibet Kipruto
Klubbvärd: Jonathan Majchrzak
Klubbvärd: Felicia Hållström
Klubbvärd: Alva Stenbo
Klubbvärd: Tayyab Khan
Klubbvärd: Vakant

Kondisvärd: Maike Fahrensohn
Kondisvärd: Sara Raffalsk

Städförman: Pranav Prakash Chandra

Kulturverksamhet
Kalmar nation har en rad olika verksamheter, såsom kulturgrupp, kör, idrott och teater.

Idrottsförman: Eibhlin McMenamin 
Idrottsförman: Anton Ånell
Körförman: Mònica Ortega Llobet
Spexförman: Erik Björk
Innebandyförman: Olle Rahm
Spelaförman: Marta Marie Kukk
Lyssnaförman: Ella Wadman – kontakt

Övriga ämbeten

Teknikförman: Bennet Wildenauer
Datorförman: Magnus K Modéer
Bibliotekarie: Linnéa Löfgren
Arkivarie: Alva Eliasson
Överarkivarie: Jesper Larsson
Kårmarskalk: Maya Hellerstedt                                                                                           Kårmarskalk: Alva Eliasson
Fanbärare: Emma Johansson
Fanbärare: Laura De Alba Huerta
Kammarskrivare: Benny Vo
Ledamot i Hjalmar Appeltoffts stipendienämnd: Arvid Salomonsson
Sånganförare: Alexander Tiedermann