Kalmar nations bostäder

Bo på Kalmar nation

Kalmar nation erbjuder dig som medlem bostad i två bostadsstiftelser: Bortom Bullret och Rackarnäbbet. I den förstnämnda stiftelsen finns det ett stort antal korridorsrum och i den sistnämnda några lägenheter. Båda stiftelserna ligger i direkt anslutning till nationen – centralt i Uppsala!

Om bostäderna
Så fungerar det

Sök boende på Kalmar

Bostadsansökan på Kalmar nation sker via www.nationsgardarna.se. Du registrerar dig där och kan börja söka de rum och lägenheter som finns utlysta på en gång. Riktigt enkelt!

Bortom bullret och Rackarnäbbet

Bostadsstiftelserna

Rackarnäbbet – historiska lägenheter

I kulturkvarteren på Övre Slottsgatan 15-19 (i backen ovanför nationshuset) finns tre enrumslägenheter, sju tvårumslägenheter och två trerumslägenheter i renoverade trähus från 1600- till 1800-talet. Alla lägenheterna hyrs ut omöblerade. 

 

Bortom Bullret – boende med anor

 Rundelsgränd 6A och 6B (kallat Bortom Bullret) och på S:t Johannesgatan 19 (Parthenon) finns sammanlagt 92 enkelrum, 8 dubletter och en triplett. Enkelrummen ligger i korridorer där alla delar kök, de flesta enkelrummen är på 19 kvm. Alla enkelrum har egen toalett och dusch. I dubblett- och tripplettrummen delar de boende på kök och toalett. Alla rummen hyrs ut omöblerade.

Bortom Bullret ligger mycket centralt i Uppsala, och hyrorna är genom välskött ekonomi relativt låga. Stämningen i korridorerna är för det mesta mycket god, och de som bor här trivs bra. Om båda halvorna av en dubblett är lediga samtidigt kan två sökande slå ihop sina ansökningspoäng.

Frågor om kontrakt eller bostäderna?

Kontakta: info@studentvagen.se eller telefon 018-51 85 10.

Vill du ha första tjing?

Recceförtur – förtur för nya studenter

Hur funkar det?

Innan terminen börjar hyr vi ut 75% av våra lediga rum med förtur till medlemmar som är recentiorer. Denna möjlighet gäller endast under en begränsad tid innan varje termins början. 

Alla som söker skrivs upp på en turlista där de högst upp blir erbjudna kontrakt först. Datum för ansökan avgör turordningen, med undantag för extra förtur – missa inte möjligheten till extra förtur för dig med särskild anknytning till Kalmar som du kan läsa mer om nedan! Datum för ansökan avgörs utifrån när du har skickat in en komplett ansökan. 

I början av vecka 4 kommer ansökande att bli kontaktade utefter turordningslistan och bli erbjudna bostads tills alla bostäder har blivit tillsatta. Blir du erbjuden att skriva kontrakt så kommer teckningen att ske fysikt på nationen eller digitalt över internet. Tillträde och inflytt till bostaden är tidigast 1/2-24.

Hur söker jag?

Rummen kan endast sökas genom att skickar ett mail med antagningsbesked,
personnummer, telefonnummer och namn till 
1q@kalmarnation.se
fr.o.m. 11/12-2023 men senast den 19/1-2024, kl. 12.

Du får även extra förtur om du kommer från Kalmar län, har slutbetyg från gymnasium i Kalmar län eller har förälder som har varit medlem i Kalmar nation. För att styrka detta skickar du in fysiska kopior av slutbetyg från gymnasiet eller personbevis (som intygar föräldraskap eller härkomst). De inskickade dokumenten ska ha blivit vidimerade av minst två andra personer än en själv med signatur, namnförtydligande samt telefonnummer till:

Förste kurator
Svartmangatan 3
753 12 Uppsala

Dokumenten ska vara Förste kurator tillhanda senast den 19/12-24, kl. 12. För att få förturen registrerad vänta på ett bekräftelsemejl. På grund av detta så är det viktigt att ni skickar med en mejladress om det är så att ni postar bevisen.

Du behöver inte ha betalat terminsavgiften för att ansöka, men den behöver vara betald för att du ska kunna skriva kontrakt. En person som har betalat medlemsavgiften hamnar dock högre upp i listan än någon som inte har det.

 

Vill du ha extrapoäng?

Ämbetsmannapoäng 

Ämbetsmannapoäng – att vara aktiv lönar sig
Som ämbetsman på Kalmar nation har du förmånen att samla extrapoäng till våra bostäder.

För att kunna få poängen måste du ansöka om dem genom att besöka Förste kurator under expeditionstid (16-18 mån, ons, tors; 12-13 tis & fre). 
Poängen delas ut efter terminens första styrelsemöte (HT21 sker detta den 28 september).
En termin räknas enbart om ämbetet påbörjades senast den sista oktober (HT), eller senast februari (VT), och förutsätter fullbordad termin.

Så räknas poängen
1 poäng – en termin med ämbete
2 poäng – en termin i klubbverket eller två/flera terminer med övrigt ämbete
3 poäng – en termin som kurator eller två/flera terminer i klubbverket
4 poäng – två/flera terminer som kurator eller två/flera termins i klubbverket samt två/flera terminer med övrigt ämbete