Nationens högsta beslutande organ

Landskapet

Landskapet är Kalmar nations årsstämma och högsta beslutande organ där alla medlemmar är välkomna att delta! Nationen har fem stycken lagtima landskap per år.

Om LandskapetBli vald till ämbetsman
Var med och påverka verksamheten

Om Landskapet

Landskapet är Kalmar nations årsstämma och högsta beslutande organ där alla medlemmar är välkomna att delta. Endast landsmän (de som betalat aktuell terminsavgift) äger rösträtt och kan väcka frågor senast 4 dagar innan landskapet hos Förste kurator. Landsmän kan även söka utlysta ämbeten senast 7 dagar innan landskapet hos Förste kurator.

Det är landskapet som väljer de flesta ämbetsmännen och bestämmer vilken verksamhet som Kalmar nation ska erbjuda dess medlemmar och därför är det viktigt att just du som är landsman kommer och gör din röst hörd!

Efter varje landskap bjuder nationen alla deltagare på gratis sexa och är ett perfekt tillfälle att få lära känna aktiva inom nationen samtidigt som du får äta gott och sjunga ur sångboken!

Datum för årets Landskap på Kalmar nation

Kalmar nation har fem stycken lagtima (ordinarie) landskap per år och är stadgade enligt följande:
1. Vårterminens första lagtima landskap (Landskap I): mellan 25 januari och 25 februari.
2. Vårterminens andra lagtima landskap (Landskap II): mellan 10 mars och 10 april.
3. Vårterminens tredje lagtima landskap (Landskap III): mellan 2 maj och 25 maj.
4. Höstterminens första lagtima landskap (Landskap IV): mellan 15 september och 15 oktober.
5. Höstterminens andra lagtima landskap (Landskap V): mellan 15 november och 10 december.

Kallelse med preliminär föredragningslista till landskapet går ut till alla medlemmar via Gyckeln senast 12 dagar innan landskapet.

Varmt välkomna!

Nationens stadgar

Nationens stadgar är själva kärnan i nationens regelverk. De sätter ramarna för vad nationen är och gör, och reglerar t.ex. vad nationens organ gör.

Nationens reglemente

Nationens reglemente kompletterar stadgarna och ”fyller på” med fler regler för bland annat de ämbeten som inte är centrala för organisationens funktion.

landskapet väljer ämbetsmän

Vill du engagera dig på Kalmar nation?

Besök 1Q under kontorstid eller skicka ett meddelande till 1q@kalmarnation.se för att prata om vilket ämbete som intresserar dig! Du kan också se lediga ämbeten i föredragningslistan som går ut med kallelsen till landskapet.