Bli medlem i Kalmar nation

Click here for english version

Så här lätt är det att bli kalmarit

 1. Är du antagen till Uppsala universitet och har fått ditt antagningsbesked? Prima! Gå direkt till uppsalastudent.com och välj att bli medlem i Kalmar nation. Du kan betala direkt via nätet. Att bli medlem kostar 280 kr per termin.
 2. Är du i stan och vill hälsa på oss först? Välkommen förbi! Vår ståtlig villa finns på Svartmangatan 3 mitt i Uppsala. Förste kurator och recentiorsförmännen tar emot och hjälper dig. Ta med antagningsbesked, legitimation och 280 kr (kontanter fungerar lika bra som kort). På nationen kan du som medlem också hämta ut ett tillfälligt nationskort medan du väntar på att få hem det riktiga.
 3. Häpp! Nu är du kalmarit. Som bevis på det får du ett temporärt nationskort som ger dig tillträde till alla nationer i hela stan! Inom en eller ett par veckor får du ditt riktiga nationskort till adressen du uppgav när du skrev in dig på nationen.

Därför ska du välja Kalmar nation

Vi har under många år varit en av Uppsalas främsta musiknationer. Vi har haft några av Sveriges mest berömda klubbar genom åren (vi minns med glädje Stones, Pang Musik!, Elevation och Boom Goes the Dynamite) och vi fortsätter den stolta traditionen med klubbar som Wilde!, och Allmänna Indieklubben.

Vi gör en massa saker tillsammans. Teatergruppen har uppsättningar med allt från gamla till nyskrivna pjäser och spex. Gyckeln är Kalmar nations egna tidning. Här kan man läsa om allt som händer på nationen. Den går även läsa direkt i din dator som PDF-fil. Kalmar nations idrottsförmän ordnar sportaktiviteter som innebandy, fotboll och pingis varje vecka. Kalmar nations kör repar på onsdagar klockan 19 i festsalen. De sjunger på nationens gasquer och har också egna middagar. Kulturförmännen ordnar teater- och operabesök, går på utställningar och ordnar en massa andra aktiviteter i nationshuset. Blandbandscirkeln träffas med jämna, eller ojämna, mellanrum för att dela blandband och prata musik med varandra.

Om du inte känner för att vara kulturell kanske du bara gillar att klä dig i kostym och långklänning? Nationens traditionella fester kallas för gasquer och varje termin har vi tre stora fester för dig. Pub Kronan är nationens pub. Den drivs av klubbverkare som ansvarar för att sälja mat och servera dryck. På fredagar har vi vår Restaurang istället för vanlig resturang.

En ny student i Uppsala kallas för recentior, eller recce. Som recce erbjuds du en rad aktiviteter för att komma in i studentlivet i Uppsala. Om du kommer hit alldeles ensam och inte känner någon ska det aldrig vara ett problem att hitta nya vänner eller roliga aktiviteter. Är du ny och vet inte var du ska vända dig? Kontakta våra fantastiska recceförmän så hjälper de dig!

Om det här låter som något för dig är det bara att bli medlem på en gång.

Att bli medlem – den lite längre versionen

 1. Om du är antagen till Uppsala universitet via VHS kan du gå in på uppsalastudent.com, välja Kalmar nation och betala på nätet. Då förenklas administrationen och vi slipper hantera så mycket kontanter. Om du är antagen till SLU, på annat sätt eller vill besöka nationen först så går det alldeles utmärkt att gå direkt till nästa steg.
 2. Besök oss på Svartmangatan 3. På övervåningen finns expeditionen där vi tar emot dig, bjuder på kaffe och hjälper dig att bli medlem. Ta med legitimation, antagningsbesked och 280 kr (det går bra att betala kontant eller med kort). Det går också bra att låta ett ombud skriva in dig på nationen. Den personen måste då ha en fullmakt från dig.
 3. Förste kurator eller recentiorsförmännen hjälper dig med registreringen. Som ny student är du särskilt välkommen på en av våra reccemottagningar. Det är en kväll om nationen då vi bjuder på mat och en massa bra information. Det brukar kosta några tjugor som du gärna också får ta med dig då.
 4. När du är registrerad så får du ett tillfälligt medlemskort. Det kortet berättigar till att komma in på nationerna. Inom en vecka får du ett riktigt kort hemskickat till den adress du anger när du skriver in dig.
 5. Om du är ny i Uppsala så erbjuder nationen en rad olika aktiviteter för att du ska lära känna staden och studenterna här bättre. Passa på att prata med recentiorsförmännen eller Förste kurator om vilka aktiviteter som anordnas.

Här hittar du uppsalastudent.com.

Joining Kalmar nation

This is how simple it is to join Kalmar nation

 1. Have you been accepted to Uppsala University and do you have your letter of acceptance? Excellent! Visit www.uppsalastudent.com and choose Kalmar nation. The membership fee is 280 SEK per semester which you can pay online.
 2. Are you in town and want to meet us first? You’re always welcome to pay us a visit! You can find us at Svartmangatan 3, in the middle of Uppsala. The First curator and our Freshers Guides (more commonly known as Recentiorsförmän) will be happy to help you. Bring your letter of acceptance, ID and 280 SEK (cash or card).
 3. Splendid! Now you’re a member of Kalmar nation. You will receive a temporary nation card that will give you access to all the student nations in Uppsala. Within a couple of weeks you will get your real nation card sent to the address you provide when signing up.

Why you should choose Kalmar nation

For many years we have have been known as one of Uppsala’s prime music nations. We have hosted some of Sweden’s most famous clubs over the years (we fondly remember Stones, Pang Musik!, Elevation and Boom Goes the Dynamite) and we continue the proud tradition with clubs like Wilde!, Diskoteket and Katushka.

We also do a lot of things together. The theatre group performs everything from old to original plays as well as ‘spex’ (comedy). Gyckeln is Kalmar nation’s own newspaper where you can read about everything that goes on at the nation. You can also get it online as a PDF. Kalmar’s sports representatives arrange activities such as floorball, football and table tennis every week. The nation choir rehearse every Wednesday at 7 pm in the big hall, they sing at the nation’s gasques and also hold their own dinners. The culture representatives arrange theatre and opera visits, take you to exhibitions and plan activities in the nation building. The mixtape circle meets more or less regularly to share and discuss music.

Maybe you’re not in the mood for culture and just like to put on your suit or ball gown? The nation’s traditional dinner parties are called gasques, and every semester we arrange three of them just for you. The nation’s pub is called Pub Kronan and is managed by the nation’s clubworkers who are responsible for the selling and serving food and drinks. On club-free fridays we have a resturant instead of our normal pub.

A new student in Uppsala is called recentior, or recce. As a recce you’re offered a variety of activities in order to get to know Uppsala’s student life. Even if you arrive on your own and don’t know anybody it it’s not difficult finding new friends or fun activities. Simply contact our amazing Freshers Guides and they will help you!

If this sounds like something you’d enjoy, don’t hesitate to join at once.

Becoming a member- the longer version

 1. If you’re accepted to Uppsala University through VHS, you can simply visit www.uppsalastudent.com, choose Kalmar nation and pay online. It makes administration easier and we don’t have to handle big amounts of cash. If you’re accepted to SLU or through another instance than VHS , or simply want to visit us first you can jump to the next step.
 2. Visit us at Svartmangatan 3. On the top floor you will find the offices where we’ll welcome you and treat you to coffee while we help you to become a member. Bring your ID, letter of acceptance and 280 SEK (cash or card). If you’re not able to visit us in person you can also become a member through a proxy, but only if he or she has been fully authorised by you.
 3. The First curator or the Freshers Guides will help you with your registration. As a new student you are especially welcome to one of our Freshers receptions, where you’ll get a lot of food and useful information about the nation. It only costs a few crowns, and you can either pay when you sign up or when you arrive at the reception.
 4. Once you are registered you will get a temporary nation card which gives you the right to get into all the student nations in town. Within a couple of weeks you’ll receive the real card sent to the address you provide at registration.
 5. If you’re new to Uppsala the nation offers a variety of activities in order for you to get to know the city and the students better. Feel free to ask the Freshers Guides or the first curator for information on these activities.

Den här sidan uppdaterades senast 2 februari 2018 kl. 15:45.

Top