Bo på Kalmar nation

Click here for english version

Sök boende på Kalmar nation

Bostadsansökan på Kalmar nation sker via uppsalastudentbostad.com. Du registrerar dig där och kan börja söka de rum och lägenheter som finns utlysta på en gång.

Kalmar nation erbjuder dig som medlem bostad i två bostadsstiftelser: Bortom Bullret och Rackarnäbbet. I den förstnämnda stiftelsen finns det ett stort antal korridorsrum och i den sistnämnda några lägenheter. Båda stiftelserna ligger i direkt anslutning till nationen och alltså centralt i Uppsala.

Om du har några frågor får du gärna höra av dig till Studentvägen, som är de som hanterar våra bostäder. De finns på info@studentvagen.se och/eller telefon 018-51 85 10.

Förtur för nya studenter

Det är bra att vara ny student på Kalmar nation! I början av varje termin går 75 % av de lediga rummen till recentiorer, det vill säga nya studenter.  Du får även extra förtur om du kommer från Kalmar län, har slutbetyg från gymnasium i Kalmar län eller har förälder som har varit medlem i Kalmar nation. För att styrka detta skickar du in kopior av slutbetyg från gymnasiet eller personbevis som har blivit vidimerat av minst två personer till:

Förste kurator
Svartmangatan 3
753 12 Uppsala

Dokumenten ska vara Förste kurator tillhanda senast den 14:e augusti. För att få förturen registrerad vänta på ett bekräftelsemejl, på grund av detta så är det viktigt att ni skickar med en mejladress om det är så att ni postar bevisen.

Ju tidigare du ansöker om rum desto större är chansen att du får ett. Så tveka inte att registrera dig på nationsgardarna.se.

Ämbetsmannapoäng – att vara aktiv lönar sig

Om du inte är ny student men ändå gärna vill bo i våra bostäder är det ett smart drag att arbeta ideélt hos oss. Vi har över 100 olika förtroendeuppdrag som ger olika många extrapoäng i bostadskön efter avklarad termin. Läs mer om vilka olika ämbeten vi har här

Bortom Bullret – boende med anor

Rundelsgränd 6A och 6B (kallat Bortom Bullret) och på S:t Johannesgatan 19 (Parthenon) finns sammanlagt 92 enkelrum, 8 dubletter och en triplett. Enkelrummen ligger i korridorer där alla delar kök. Alla enkelrum har egen toalett, dusch och vissa är inredda med säng, skrivbord och bokhylla. I dublett- och triplettrummen delar de boende på kök och toalett. Inredningen är densamma som i enkelrummen.

Bortom Bullret ligger mycket centralt i Uppsala, och hyrorna är genom välskött ekonomi relativt låga. Stämningen i korridorerna är för det mesta mycket god, och de som bor här trivs bra. Om båda halvorna av en dublett är lediga samtidigt kan två sökande slå ihop sina ansökningspoäng.

Rackarnäbbet – historiska lägenheter

I kulturkvarteren på Övre Slottsgatan 15-19 (i backen ovanför nationshuset) finns tre enrumslägenheter, sju tvårumslägenheter och två trerumslägenheter i renoverade trähus från 1600- till 1800-talet. Du kan bara söka en lägenhet här när någon blir ledig. Hör av dig till Studentvägen, som är de som hanterar våra bostäder. De finns på info@studentvagen.se och/eller telefon 018-51 85 10.

Vanliga frågor om boende på Kalmar nation

Hur ser Kalmar nations bostäder ut?

Mer information och bilder på våra bostäder hittar du på sidan Bo på Kalmar nation.

Jag vill söka bostad på Kalmar nation. Hur gör jag?

Gå in på uppsalastudent.com, begär ett lösenord och registrera dig som bostadssökande. Du kan nu prenumerera på meddelanden om lediga rum eller lägenheter. När det finns något ledigt som passar dig, gå då in på sidan och anmäl dig som sökande. Den sökande som har flest köpoäng erbjuds rummet eller lägenheten.

Om du har frågor får du gärna höra av dig till Studentvägen, som är de som hanterar våra bostäder. De finns på info@studentvagen.se och/eller telefon 018-51 85 10.

Jag står redan i bostadskön. Behöver jag göra något?

Du kommer att flyttas över till det nya systemet som börjar gälla 1 november 2013. För att du ska få automatiska meddelanden om lediga bostäder måste du dock gå in på uppsalastudent.com, begära ett lösenord och sedan välja att prenumerera på information. En gång om året måste du förnya din status som bostadssökande via uppsalastudent.com.

Hur fungerar köpoängen egentligen?

De fungerar som tidigare, ett poäng per termin som medlem i nationen, upp till maximalt tio terminer, och med möjlighet att få upp till fyra extra poäng om du har varit vald till uppdrag på Kalmar nation. Om flera sökande har lika många poäng så får den som stått längst tid i kön erbjudande om boende först.

Köpoängen fungerar likadant för alla Kalmar nations bostäder: Bortom Bullret, Parthenon och Rackarnäbbet.

Jag vill säga upp mitt rum. Hur gör jag?

Hör av dig till Studentvägen, som är de som hanterar våra bostäder. De finns på info@studentvagen.se och/eller telefon 018-51 85 10.


Living at Kalmar nation

As a member of Kalmar nation we can offer you accommodation in two housing areas: Bortom Bullret and Rackarnäbbet. The first one consists of a large amount of corridor rooms as well as some two-room flats while the latter comprises a few more self-sustained flats. Both areas are in close vicinity to the nation, i.e. in central Uppsala. Kalmar nation has 92 corridor rooms, 16 double-rooms and one triple-room.

You have to be a member of the nation in order to be eligible for Kalmar’s student accommodation, but you can apply for a room before joining.

In the start of every semester 75 % of the rooms will go to freshers. The earlier you apply for a room, the better your chances of getting one.

Please contact Studentvägen if you have any questions regarding housing at the nation. You can reach them by email at info@studentvagen.se and/or phone 018-51 85 10.

Bortom Bullret – Accommodation with history

On Rundelsgränd 6A and 6B (also called Bortom Bullret) and on St: Johannesgatan 19 (Parthenon) there are a total of 92 corridor rooms, 8 two-room flats and one three-room flat. The corridor rooms share a kitchen. All corridor rooms have their own toilet, shower and are furnished with a bed, desk and book shelf. In the two and three-room flats you share the kitchen and toilet. The furnishing is the same as in the corridor rooms. All accommodation is situated very centrally in Uppsala, and the rents are kept low thanks to a well-managed economy.

The atmosphere in the corridors is predominantly good, and students enjoy living here. If both halves of a two-room flat become available at the same time, two applicants can combine their points and apply with the application form for a two-room flat.

Rackarnäbbet – Historical flats

There are three one-room flats, seven two-room flats and two three-room flats on Övre Slottsgatan 15-19 (in the slope above the nation), all in renovated wooden houses from the 17th-19th century. The flats can only be applied for when they become available.

Apply for housing at Kalmar nation

From November 1st 2013 the housing applications at Kalmar nation will be handled through uppsalastudent.com. You can register there and start searching for available rooms and apartments. When anything is available that suit you, simply go to the site and register as an applicant. The applicant with the most points will be offered a room or apartment.

If you already have a place in the queue you will be transferred to the new system. Once a year , you must renew your status as an applicant by visiting uppsalastudent.com. The point system function as before, i. e. one point per semester as a member of the nation, up to a maximum of ten semesters, and with the opportunity to receive up to four extra points if you have held office at Kalmar nation. If more candidates have an equal number of points, the person with the longest time in the queue wins.

Canceling your room

To cancel your room, please contact Studentvägen, either via email info@studentvagen.se or phone 018-51 85 10.

Den här sidan uppdaterades senast 27 november 2018 kl. 18:16.

Top