Ämbetsmän på Kalmar nation

En ämbetsman väljs av nationens medlemmar, antingen på landskap eller av nationens styrelse. Kalmar nation har ca 100 ämbetsmän med olika uppgifter inom nationen. De ämbeten som just nu är vakanta (alltså lediga) är markerade med rött. Något av dem kanske passar dig?

Tveka inte att höra av dig till nationen om du vill engagera dig inom något område på nationen. Läs mer om engagemang här.

Kuratel & administration

Förste kurator

Jenny Arvidsson
Förste kurator (förkortas 1Q) är ungefär som nationens VD och ordförande, och som sådan är hen högste ansvarige för all verksamhet.

Kontakta Förste kurator

Andre kurator

Amanda Holm
Andre kurator (2Q) är vice ordförande och ekonomiansvarig på nationen. Hen sköter saker som budgetering, löneutbetalningar och kassaapparater.

Kontakta Andre kurator

Tredje kurator

Mikaela Falkestad
Tredje kurator (3Q) sköter om restaurangverksamheten och därmed allt som har med mat och dryck att göra. Hen ansvarar även för nationens klubbverksamhet.

Kontakta Tredje kurator

Inspektor

Anders Ahlén
Nationens inspektor fungerade i begynnelsen som universitets utsände på nationen, tillsatt för att hålla koll på studenterna. Idag är inspektorns roll snarare att ge stöd och hjälp i verksamheten och finnas till hands med de erfarenheter som en äldre medlem kan bidra med. Vår nuvarande Inspektor heter Anders och han är professor i signalteknik vid Uppsala Universitet. Dessutom kommer han från hemlänet!

Skattmästare

Magnus Eklund
Skattmästare för finanser ansvarar för nationens långsiktiga ekonomiska förvaltning och sitter med i nationens styrelse.

Mikael Wingård
Skattmästare för fastigheten ansvarar för förvaltningen av nationens fastigheter och sitter med i nationens styrelse.

Styrelsen

Nationens styrelse sköter den löpande verksamheten och det mer långsiktiga planerandet. Under sig har de 1Q, 2Q och 3Q.

Ledamot: Agne Lindberg
Ledamot: Anders Ahlén
Ledamot: Björn Jacobsson
Ledamot: Cindy Sturesson
Ledamot: Karl-Wilhelm Olsson

Suppleant: Lotta Königsson
Suppleant: Mikael Gustafsson

Förste kurators råd

Förste kurators råd utgör stöd och är rådgivande organ åt Förste kurator.

Ledamot: Li Svensson
Ledamot: Sara Ghalib
Ledamot: Vakant

Andre kurators råd

Andre kurators råd utgör stöd och är rådgivande organ åt Andre kurator.

Ledamot: Linn Persson
Ledamot: Christina Fredriksson
Ledamot: Jorun Widmalm

Tredje kurators råd

Tredje kurators råd utgör stöd och är rådgivande organ åt Tredje kurator.

Ledamot: Tina Karlsson
Ledamot: Mareike Brockmann
Ledamot: Filip Bromberg

Valnämnden

Valnämnden lägger fram och bereder förslag på lämpliga nya ämbetsmän som sedan väljs av nationens högsta beslutande organ, landskapet.

Ledamot: Jens Wendel-Hansen
Ledamot: Amanda Holm
Ledamot: Erik Kull

Kontakta valnämnden

Bostadsrelaterade uppdrag

Kalmar nation har två bostadstiftelser: Bakom Bullret och Rackarnäbbet.

Ledamot i Bortom Bullrets styrelse: David Zetterman
Suppleant i Bortom Bullrets styrelse: Arvid Hedén Gynnå

Ledamot i Rackarnäbbets styrelse: Arvid Hedén Gynnå
Ledamot i Rackarnäbbets styrelse: William Nisser

Husförman: Daniel Persson

Kontakta Husförmannen

Revisionsnämnd

Revisionsnämnden granskar fortlöpande nationens verksamhet och lämnar utlåtanden om densamma.

Ledamot: Kristoffer Åslund
Ledamot: Fredrik Karlsson
Ledamot: vakant

Auktoriserad revisor: Ingemar Rindstig

Besvärsnämnd

Om en nationsmedlem är missnöjd eller har klagomål gentemot nationen så väcker man besvär hos besvärsnämnden.

Ordförande: Inspektor Anders Ahlén

Ledamot: Niklas Tiderman
Ledamot: Mats Törnered
Ledamot: Niklas Bylund

Medlemsverksamheten

Recentiorsförmän

Recentiorsförmännen sköter inskrivningen av nya medlemmar (som kallas för recentiorer i Uppsala) på våren och hösten. De anordnar även aktiviteter för recentiorerna och hjälper till med reccemottagning och reccegasque. Reccemottagningen är en informell tillställning när de nya medlemmarna får bekanta sig med nationen, och reccegasquen är en lite mer uppstyrd sittande middag.

Recentiorsförman: Anders Johansson
Recentiorsförman: Elin Kinnander
Recentiorsförman: David Pikas
Recentiorsförman: Axel Haldin Lindmark

Kontakta Recceförmännen

Internationella sekreterare

De internationella sekreterarna tar hand om nationens internationella studenter genom att ordna aktiviteter, delta i den internationella välkomstveckan och bistå med hjälp och råd.

Internationell sekreterare: Johan Wallin
Internationell sekreterare: Joesph Noonan

Kontakta de internationella sekreterarna

Klubbverket

Klubbverket har hand om pub- och restaurangverksamheten, jobbar på klubbarna och sköter om fiket. Att bli klubbverkare är ett jättebra sätt att få nya vänner och komma in i nationens liv och verksamhet! Klubbverket består av lite olika roller, så det är enkelt att hitta en som passar dig.

Sexmästare: Alexander Morell
Köksmästare: Malin Lüking
Klubbmästare: Elin Kinnander
Klubbmästare: Jonathan Elliot

Klubbvärd: Linnea Nender
Klubbvärd: Lisa Umlauff
Klubbvärd: Matheijs Mol
Klubbvärd: Electra Koutsolelou
Klubbvärd: Amelia Whyte
Klubbvärd: Lucie Webb
Klubbvärd: Juan Antonio Torres
Klubbvärd: vakant
Klubbvärd: vakant
Klubbvärd: vakant

Kondisvärd: Ronja Werner
Kondisvärd: vakant

Uthyrningsansvariga

Om du vill hyra nationens lokaler för exempelvis en disputationsfest eller ett bröllop är det dessa personer som fixar det.

Uthyrningsansvarig: Tonja Zakrzewski
Uthyrningsansvarig: vakant

Kontakta Uthyrningsansvariga

Musikförmän

Måndagsförman: Juan Antionio Torres
Måndagsförman: Carl Leandersson

Spelaförman: David Pikas
Spelaförman: Axel Haldin Lindmark

Lyssnaförman: Vakant
Lyssnaförman: Vakant

Stand up-förman: Vakant

Diskoteketförman: Adam Vesterbacka
Diskoteketförman: Linnéa Gyllingberg

Kulturverksamhet

Kalmar nation har en rad olika verksamheter, såsom kulturgrupp, kör, idrott och teater.

Kulturförman: Abraham Riego Delgado
Kulturförman: Vakant

Idrottsförman: Erik Andersson
Idrottsförman: Oskar Andersson

Körförman: Johannes Z Wolff

Teaterförman: Emil Karlsson

Fotoförman: Nareh Rostom

Spexförman: vakant

Målaförman: Robyn Övergaard

Yogaförman: Isabel Baudish

Blandbandsförman: Philipp Rönchen

Informationsrelaterade ämbeten

De informationsrelaterade ämbetena är de som rör all utgående information från nationen, såsom nationstidningen, affischering och webbplatsen.

Ansvarig utgivare: Jenny Arvidsson, Förste kurator

PR-förman: Frida Näsman
PR-förman: Filip Andersson
PR-förman: Marianna Metsänheimo

Kontakta PR-förmännen

Redaktör för nationstidningen: Matilda Lund
Redaktör för nationstidningen: Laura Leskinen

Nationsfotograf: Paulius Malinovskis

Hemsidesförman: Per Hård af Segerstad

Kontakta Hemsidesförmannen

Övriga ämbetsinnehavare

Fixare: Magnus K Modéer

Teknikförman: Olov Lundell

Alkoholombud: Mikaela Falkestad

Datorförman: Magnus K Modéer

Bibliotekarie: Erik Kull

Arkivarie: Astrid Pajur
Överarkivarie: Jesper Larsson

Kårmarskalk: Linnéa Hallberg

Fanbärare: Amanda Holm
Fanbärare: Björn Lindahl

Jämlikhetsombud: Jenny Arvidsson

Kammarskrivare: Vakant

Landskapets ordförande: Li Svensson

Ledamot i Hjalmar Appeltoffts stipendienämnd: Li Svensson

Sånganförare: Marcus Anderson

 

Den här sidan uppdaterades senast 6 januari 2017 kl. 21:30.