Ämbetsmän på Kalmar nation

En ämbetsman väljs av nationens medlemmar, antingen på landskap eller av nationens styrelse. Kalmar nation har ca 100 ämbetsmän med olika uppgifter inom nationen. De ämbeten som just nu är vakanta (alltså lediga) är markerade med rött. Något av dem kanske passar dig?

Tveka inte att höra av dig till nationen om du vill engagera dig inom något område på nationen. Läs mer om engagemang här.

Kuratel & administration

Förste kurator

Linnea Hallberg
Förste kurator (förkortas 1Q) är ungefär som nationens VD och ordförande, och som sådan är hen högste ansvarige för all verksamhet.

Kontakta Förste kurator

Andre kurator

Johan Wallin
Andre kurator (2Q) är vice ordförande och ekonomiansvarig på nationen. Hen sköter saker som budgetering, löneutbetalningar och kassaapparater.

Kontakta Andre kurator

Tredje kurator

Jonathan Elliott
Tredje kurator (3Q) sköter om restaurangverksamheten och därmed allt som har med mat och dryck att göra. Hen ansvarar även för nationens klubbverksamhet.

Kontakta Tredje kurator

Inspektor

Anders Ahlén
Nationens inspektor fungerade i begynnelsen som universitets utsände på nationen, tillsatt för att hålla koll på studenterna. Idag är inspektorns roll snarare att ge stöd och hjälp i verksamheten och finnas till hands med de erfarenheter som en äldre medlem kan bidra med. Vår nuvarande Inspektor heter Anders och han är professor i signalteknik vid Uppsala Universitet. Dessutom kommer han från hemlänet!

Skattmästare

Magnus Eklund
Skattmästare för finanser ansvarar för nationens långsiktiga ekonomiska förvaltning och sitter med i nationens styrelse.

Mikael Wingård
Skattmästare för fastigheten ansvarar för förvaltningen av nationens fastigheter och sitter med i nationens styrelse.

Styrelsen

Nationens styrelse sköter den löpande verksamheten och det mer långsiktiga planerandet. Under sig har de 1Q, 2Q och 3Q.

Ledamot: Claudia Lampic
Ledamot: Anders Ahlén
Ledamot: Björn Jacobsson
Ledamot: Cindy Sturesson
Ledamot: Karl-Wilhelm Olsson

Suppleant: Lotta Königsson
Suppleant: Mikael Gustafsson

Förste kurators råd

Förste kurators råd utgör stöd och är rådgivande organ åt Förste kurator.

Ledamot: Li Svensson
Ledamot: Vakant
Ledamot: Per Hård af Segerstad

Andre kurators råd

Andre kurators råd utgör stöd och är rådgivande organ åt Andre kurator.

Ledamot: Vakant
Ledamot: Linnéa Vikner
Ledamot: Vakant

Tredje kurators råd

Tredje kurators råd utgör stöd och är rådgivande organ åt Tredje kurator.

Ledamot: Tina Karlsson
Ledamot: Jens Wendel-Hansen
Ledamot: Alma Aspeborg

Valnämnden

Valnämnden lägger fram och bereder förslag på lämpliga nya ämbetsmän som sedan väljs av nationens högsta beslutande organ, landskapet.

Ledamot: Jens Wendel-Hansen
Ledamot: Elin Kinnander
Ledamot: Tonja Zakrzewski

Kontakta valnämnden

Bostadsrelaterade uppdrag

Kalmar nation har två bostadstiftelser: Bakom Bullret och Rackarnäbbet.

Ledamot i Bortom Bullrets styrelse: David Zetterman
Suppleant i Bortom Bullrets styrelse: Arvid Hedén Gynnå

Ledamot i Rackarnäbbets styrelse: Karolina Göranzon
Ledamot i Rackarnäbbets styrelse: Vakant

 

Revisionsnämnd

Revisionsnämnden granskar fortlöpande nationens verksamhet och lämnar utlåtanden om densamma.

Ledamot: Kristoffer Åslund
Ledamot: Fredrik Karlsson
Ledamot: Vakant

Auktoriserad revisor: Ingemar Rindstig

Besvärsnämnd

Om en nationsmedlem är missnöjd eller har klagomål gentemot nationen så väcker man besvär hos besvärsnämnden.

Ordförande: Inspektor Anders Ahlén

Ledamot: Niklas Tiderman
Ledamot: Mats Törnered
Ledamot: Niklas Bylund

Medlemsverksamheten

Recentiorsförmän

Recentiorsförmännen sköter inskrivningen av nya medlemmar (som kallas för recentiorer i Uppsala) på våren och hösten. De anordnar även aktiviteter för recentiorerna och hjälper till med reccemottagning och reccegasque. Reccemottagningen är en informell tillställning när de nya medlemmarna får bekanta sig med nationen, och reccegasquen är en lite mer uppstyrd sittande middag.

Recentiorsförman: Elin Kinnander
Recentiorsförman: Tonja Zakrzewski
Recentiorsförman: Vakant
Recentiorsförman: Vakant

Kontakta Recceförmännen

Internationella sekreterare

De internationella sekreterarna tar hand om nationens internationella studenter genom att ordna aktiviteter, delta i den internationella välkomstveckan och bistå med hjälp och råd.

Internationell sekreterare: Arnau Castan-Bonastre
Internationell sekreterare: Maria Slof Pacilo

Kontakta de internationella sekreterarna

Klubbverket

Klubbverket har hand om pub- och restaurangverksamheten, jobbar på klubbarna och sköter om fiket. Att bli klubbverkare är ett jättebra sätt att få nya vänner och komma in i nationens liv och verksamhet! Klubbverket består av lite olika roller, så det är enkelt att hitta en som passar dig.

Sexmästare: Hanna Hallberg
Köksmästare: Jacobo Cantoni
Klubbmästare: Axel Haldin Lindmark
Klubbmästare: Melina Sundström

Klubbvärd: Paul Sujeet
Klubbvärd: Ayhan Göl
Klubbvärd: Gülten Taşgin
Klubbvärd: Holly McIntyre
Klubbvärd: Frédérique Fairier
Klubbvärd: Jack Flood
Klubbvärd: Urki Otalva

Klubbvärd: Vakant
Klubbvärd: Vakant
Klubbvärd: Vakant

Kondisvärd: Vanina Lara Rossetti
Kondisvärd: Vakant

Uthyrningsansvariga

Om du vill hyra nationens lokaler för exempelvis en disputationsfest eller ett bröllop är det dessa personer som fixar det.

Uthyrningsansvarig: Elin Kinnander
Uthyrningsansvarig: Vakant

Kontakta Uthyrningsansvariga

Musikförmän

Spelaförman: David Pikas
Spelaförman: Ville Sjösäter

Lyssnaförman: Wenkai Han
Lyssnaförman: Vakant

Stand up-förman: Adam von Friesendorff

Kulturverksamhet

Kalmar nation har en rad olika verksamheter, såsom kulturgrupp, kör, idrott och teater.

Kulturförman: Dayle Burnett Quarry
Kulturförman: Vakant

Idrottsförman: Emil Petersson
Idrottsförman: Vakant

Körförman: Johannes Z Wolff

Teaterförman: Emil Karlsson

Fotoförman: Vakant

Spexförman: Vakant

Målaförman: Fanny Jeppsson Stahl

Yogaförman: Rianne de Bakker

Blandbandsförman: Wouter Slegers

Informationsrelaterade ämbeten

De informationsrelaterade ämbetena är de som rör all utgående information från nationen, såsom nationstidningen, affischering och webbplatsen.

Ansvarig utgivare: Linnea Hallberg, Förste kurator

PR-förman: Alexander Morell
PR-förman: Ronja Werner
PR-förman: Vakant

Kontakta PR-förmännen

Redaktör för nationstidningen: Vakant
Redaktör för nationstidningen: Vakant

Nationsfotograf: Nareh Rostamian

Hemsidesförman: David Pikas

Kontakta Hemsidesförmannen

Övriga ämbetsinnehavare

Teknikförman: Kobe Ryan

Alkoholombud: Jonathan Elliot

Datorförman: Magnus K Modéer

Bibliotekarie: Melina Sundsström

Arkivarie: Laura Leskinen
Överarkivarie: Jesper Larsson

Kårmarskalk: Emelie Gladh

Fanbärare: Svea Larson
Fanbärare: Johannes Z Wolff

Jämlikhetsombud: Linnea Hallberg

Kammarskrivare: Vakant

Landskapets ordförande: Anders Thunvall

Ledamot i Hjalmar Appeltoffts stipendienämnd: Li Svensson

Sånganförare: Linnea Nender

 

Den här sidan uppdaterades senast 8 januari 2018 kl. 14:47.

Top