Köer är ställen där man kan ha trevligt, särskilt när de går till Kalmar nation. Foto: Per Hård af Segerstad

Kö till Swedish Food Night den 28 augusti 2013.