Välkomna till årets fjärde och höstterminens första landskap på Kalmar nation! Det går av stapeln tisdag 24 september kl. 18:15 i festsalen.

Landskapet är nationens stormöte. Då får alla medlemmar komma, höra hur det går på nationen och vara med och styra den åt rätt håll. Efter landskapet följer en gratis landskapssexa, då du både får mat och ett perfekt tillfälle att lära känna andra nationsaktiva! För att få rösta behöver du ha med dig höstterminens nationskort och legitimation.

Föredragningslistan innehåller alla punkter som kommer att avhandlas under mötet. Sök gärna något av de lediga ämbetena senast den 17 september. Nya ärenden kan anmälas till Förste kurator senast den 20 september.

Varmast välkomna!

Arvid Hedén Gynnå
Landskapets jubelordförande

Welcome to the fourth landskap of 2013! It’s on the 24th of september at 18:15 at the nation. The landskap is the general meeting of the nation and is open to all members. You can hear what is going on at the nation and help to steer it in the right direction. Afterwards there will be a free dinner where you can meet other active nation members! To be able to vote, you have to bring this semester’s nation card and your id. The full agenda contains all the items that will be discussed. You’re welcome to apply for the open positions at latest September 17th. New items for the agenda are to be notified to Förste kurator at latest on September 20th. Very welcome! Arvid Hedén Gynnå, jubilee chairman of the landskap.