Totalt antal röster: 53 st

Antal blanka röster: 0 st

Antal delvis eller helt ogiltiga röster: 3 st

Andre kurator 2015 (1 st): krävs 26 st röster

Linn Persson Antal röster: 43 av 52 – vald

Skattmästare 2015-2016 (1 st): krävs 26 st röster

Magnus Eklund Antal röster: 49 av 52 – vald

Sekreterare 2015 (1 st): krävs 26 st röster

Anna Ferguson Antal röster: 49 av 52 – vald

Övriga ledamöter i styrelsen 2015 (6 st): krävs 30 st röster

Astrid Pajur Antal röster: 21 av 50 – ej vald

Christina Fredriksson Antal röster: 40 av 50 – vald

Fredrik Karlsson Antal röster: 36 av 50 – vald

Jenny Arvidsson Antal röster: 30 av 50 – vald

Mikael Gustafsson Antal röster: 38 av 50 – vald

Sofia Zetterman Antal röster: 35 av 50 – vald

Tina Karlsson Antal röster: 35 av 50 – vald

Linnea Wikner Antal röster: 28 av 50 – ej vald

Li Svensson Antal röster: 29 av 50 – ej vald

Ledamöter i förvaltningsrådet 2015-2016 (3 st): krävs 26 st röster

Agne Lindberg Antal röster: 47 av 52 – vald

Anders Pohl Antal röster: 47 av 52 – vald

Mikael Wingård Antal röster: 48 av 52 – vald

Suppleanter i förvaltningsrådet 2015-2016 (2 st): krävs 26 röster

Petrus Königsson Antal röster: 48 av 52 – vald

Dagen efter valet upptäcktes ett räknefel i hur många röster som krävdes för att bli vald till styrelse och valresultatet har därför justerats och uppdaterats.