Nu är Musikhjälpen i gång på Kalmar nation! Detta innebär att vi skänker all dricks 4-14 dec till Musikhjälpens insamling för att stoppa spridningen av HIV. Dessutom har vi två Musikhjälpen-tillställningar under perioden – den 11 dec och den 13 dec. Kom förbi och delta i insamlingen!

Musikhjälpen live torsdag 11 dec

Bössor kommer att finnas i baren där du när som helst kan lämna ditt bidrag till Musikhjälpen under perioden 4-14 December. Insamlingen kommer kulminerar med vår stora livespelning för Musikhjälpen då Kalmar bjuder in 3 helgrymma akter och skänker allt det frivilliga inträdet och all dricks till musikhjälpen!

18-00
Nationskort krävs.
Facebook-event

–>Marigold
http://marigold.nu/
http://open.spotify.com/track/1G0wYG2eUTtou5hfrWhfcL

–>Adam Heldring
http://www.adamheldring.com/
https://www.youtube.com/watch?v=b5qkOo7cQ-s

–>Elias One Man Band
https://soundcloud.com/elias-kesson

Klädbytardag 13 dec

Glad Lucia!
Ta med m a x 10 plagg och 20 kr.

11.30 – 12.30, inlämning av kläder
13.00 – 14.30, kommer du tillbaka för att byta till dig lika många plagg som du du lämnade in

20 kr i inträde! Dessa kommer sedan att gå oavkortat till Musikhjälpens insamling!

Välkommen att byta kläder, samt rädda världen!!
Facebook-event

Now the Musikhjälpen charity started at Kalmar Nation! This means that we donate all tips 4-14 December to Musikhjälpen’s collection to stop the spread of HIV. We also have two Musikhjälpen-events during the period – December 11th  and December 13th. Come by and take part in the collection!

Live music night Thursday December 11th

Boxes will be available in the bar where you can leave your contribution to Musikhjälpenat at any time during the period December 4th to 14th. The collection will culminate with a big live gig for which we have invited 3 awesome acts! All of the voluntary admission and all tips will go to Musikhjälpen!

Nation card is required.

–>Marigold
http://marigold.nu/
http://open.spotify.com/track/1G0wYG2eUTtou5hfrWhfcL

–>Adam Heldring
http://www.adamheldring.com/
https://www.youtube.com/watch?v=b5qkOo7cQ-s

–>Elias One Man Band
https://soundcloud.com/elias-kesson

Clothes swapping day Saturday December 13th

Bring m a x 10 pieces of clothing and 20 kr.

11:30 to 12:30, drop of your clothes
13:00 to 14:30, you will return to swap your clothes and you can take as many as you handed in

20 kr entry! The money will then go directly to Musikhjälpens collection! (Swedish charity event)

Welcome to change clothes, and save the world!!