Så var vi där igen – slutet på terminen närmar sig, och det är dags att börja tänka på framtiden. Vare sig du har ett ämbete på nationen eller ej, så tycker vi från Valnämnden att du ska titta närmare på listan nedan. Med varje ämbete följer inte bara spännande ansvarsområden och möjligheter att utvecklas – du har också möjlighet att på allvar bli en del av familjen som är Kalmar nation. Det är vi ämbetshens som ser till att saker händer!

Den sista dagen för att söka/nominera är en vecka innan Landskap 3, dvs 18 maj. Med andra ord är det hög tid att börja fundera på vad som passar just dig! Som alltid står Förste Kurator Viktor Botö till förfogande för er som har frågor eller funderingar kring ämbeten. Ni som vill träffa valnämnden – håll till godo! Mer information kommer snart…

De ämbeten som ska väljas på Landskap 3 är som följer:

HT15
Kulturförman (2)
Sexmästare
Klubbvärd (10)
Kondisvärd (2)

HT15+VT16
Arkivarie
Fanbärare
Kårmarskalk
Pr-Förman (2)
Redaktör
Sånganförare
Idrottsförman
Internationell Sekreterare
Körförman
Recentiorsförman (2)
Teaterförman
Ledamot av Hjalmar Appeltoffts stip.

Fyllnadsval
Proinspektor
Nationskaplan
Spexförman
Suppleant i styrelsen (fr.o.m 1 juli)
Suppleant i styrelsen (omedelbar verkan)
Bibliotekarie

Ämbeten som tillsätts av styrelsen:

Musikförman/Lyssna (2)
Måndagsförman (3)
Open mic-ansvarig (2)
Punchline-ansvarig
Uthyrningsansvarig (2)
Fotbollsförman
Bordtennisförman
Innebandyförman
Kulturförman/Yoga
Kulturförman/Måla
Fotoförman
Blandbandsförman
Klubbmästare (2)
Köksmästare

Here we are again – the end of the semester is getting closer, and it’s time to start thinking about the future. Whether you already have an office with the nation or not, we from the election committee highly recommend you to take a look at the list below. With every office comes not only exciting responsibilities and opportunities to grow – you also have the opportunity to really became a part of the family that is Kalmar nation. Us ämbetshens are the ones who make things happen!

The last day to apply/nominate for a position is one week before Landskap 3, which means May 18th. In other words it’s about time to start thinking about which office might be perfect for you! As always, First Kurator Viktor Botö is ready to help if you have any questions about offices and what to apply for. Those of you who wish to speak directly with the Election Committee – stay tuned! More information will come…

Offices to be elected at Landskap 3 are as follow:

HT15
Kulturförman (2) <– Culture foreman
Sexmästare <– Sexa master
Klubbvärd (10) <– Club host
Kondisvärd (2) <– Fika host

HT15+VT16
Arkivarie <– Archivist
Fanbärare <– Standard bearer
Kårmarskalk <– Kår marshal
Pr-Förman (2) <– PR foreman
Redaktör <– Editor
Sånganförare <– Vocal leader
Idrottsförman <– Sports foreman
Internationell Sekreterare <– International Secretary
Körförman <– Choir foreman
Recentiorsförman (2) <– Newcomer foreman
Teaterförman <– Theatre foreman
Ledamot av Hjalmar Appeltoffts stip. <– nevermind that

Fyllnadsval
Proinspektor <– nevermind
Nationskaplan <– Nation Chaplain
Spexförman <– Spex foreman
Suppleant i styrelsen (fr.o.m 1 juli) <– Substitute board member
Suppleant i styrelsen (omedelbar verkan) <– Substitute board member
Bibliotekarie <– Librarian

Offices elected by the Board:

Musikförman/Lyssna (2) <– Music foreman / Lyssna
Måndagsförman (3) <– Monday foreman
Open mic-ansvarig (2) <– Open mic foreman
Punchline-ansvarig <– Punchline foreman
Uthyrningsansvarig (2) <– Function foreman
Fotbollsförman <– Football foreman
Bordtennisförman <– Table tennis foreman
Innebandyförman <– Floor ball foreman
Kulturförman/Yoga <– Yoga foreman
Kulturförman/Måla <– Painting workshop foreman
Fotoförman <– Photography foreman
Blandbandsförman <– Mixtape circle foreman
Klubbmästare (2) <– Club master
Köksmästare <– Kitchen master