Vänner, snart nalkas den dag vi har väntat på hela hösten – dagen då vi hyllar det gula guldet vi kallar ostkaka. Ostkakeorden har smidigt hemliga planer och ritualer som ingen människa tidigare skådat. Ostkakegillet 2015 bjuder på ostkaka från Frödinge och fest utan dess like. Har du inte gått på Ostkakegillet under din studenttid i Uppsala har du gjort något fel! Vi får aldrig nog!
➧När: 14 november – 16dk
➧Pris: 380 för medlemmar / 420 kr för övriga
➧Klädkod: Högtidsklädsel m.a.o

Efter Ostkakegillet följer ett hejdundrande 04-släpp höljt i minst lika mycket dunkel som föregående ritualer. I Ostkakesalen bjuds det upp till styrdans, följt av dansant pop och något snabbare rytmer uppemot 120 bpm.
➧Kostnad släpp: 40 kr
➧Klädkod släpp: Kavaj eller tema (tillkännages kl 18.00)

★WIJKMANSKA BLECKET★
Wijkmanska Blecket är Uplands nations svängiga och skojfriska orkester som sedan 1981 försett omvärlden med jazz, schlagers och trallvänliga landsplågor. När Wijkmanska Blecket gästar festsalen och bjuder upp till styrdans efter Ostkakegillet kan det omöjliga bli möjligt. Styrdans på Kalmar tänker ni? JA! Du läser rätt, detta kommer bli episkt!

★MIKKELREV & LINNÈA★
mikkelrev & Linnéa är två veteraner inom Uppsalas klubbliv. Förutom att ha drivit klubben Diskoteket på Kalmar nation i snart tre år har de också hunnit med hundratals gig på stans nationer, och en hel del andra spelningar i länder som Tyskland, Island, Schweiz, Finland och Norge. mikkelrev har dessutom nyss släppt en EP på Stockholmsbaserade Oh! Records. Kolla in den här! https://play.spotify.com/album/4YNZw7mXRLol7vfZrICaZR

★GULDGROUVAN★
⅓ av Guldgrouvan har dragit västerut för att gräva guld i USA. Men det gör ingenting, för två är fler än noll och de kvarvarande guldisarna har lovat att komma till Kalmar och spela sin funkigaste disco på vårt 04-släpp.
https://www.facebook.com/guldgrouvan

★KARIBIENKILLEN (LEGACY+MUSIK NON STOP)★
Erik, nu aka KARIBIENKILLEN, ger er den mest finsmakande pop som tänkas kan. Bedårande melodier, karibiska vågsvall och vårdslöst gitarrsväng. XOXO

★JOHANNA WIDERGREN★
Johanna har huserat på en hel drös av stadens popgolv de senaste åren, i en rad olika konstellationer. Till denna kväll kommer hon dock ensam, men lovar att ta med sig all den bästa popen ni vet, i en nästan osmaklig blandning. Hon lovar dessutom att ingen kommer behöva komma och önska en håkan-låt, för det kommer garanterat att spelas ändå! Och: bered er på att skriksjunga.

★FILIP BROMBERG★
Housenörd med fäbless för hi-hats, pianoslingor och Motown-samples. Senior Mögelost och kännare av Ostkakeordens innersta väsen. Get ready to jam! https://soundcloud.com/filip-bromberg

 

Friends, soon approaching the day we have been waiting for the entire autumn – the day we acclaim the yellow gold we call cheesecake. Ostkakeorden has smoothly created secret plans and rituals that no one has ever seen. Ostkakegillet 2015 offers the ostkaka from Frödinge and celebration without equal. Have you not gone on Ostkakegillet during your studies in Uppsala, you have done something wrong!
➧När: November 14 – 16dk
➧Pris: 380 for members / 420 kr for others
➧Klädkod: White tie

After Ostkakegillet follows a colossal 4am after party shrouded in as much mystery as the previous ritual. In Ostkakesalen we offer ballroom dancing, followed by catchy pop music and slightly faster rhythms upwards of 120 bpm.
➧Entrance after party: SEK 40
➧Dresscode after party: Smart casual or theme (announced at 6pm)

★WIJKMANSKA BLECKET★
Wijkmanska blecket is Uplands nation’s catchy and wisecracking orchestra which since 1981 provided the world with jazz, popular songs and catchy plagues. When Wijkmanska Blecket visits the Ostkake hall getting you after Ostkakegillet can the impossible become possible. Styrdans at Kalmar are you going? YES! You read right, this is gonna be epic!

★ MIKKELREV & Linnea ★
mikkelrev & Linnea are two veterans of Uppsala’s club scene. Besides having pushed the club discotheque at Kalmar nation for nearly three years, they have also done hundreds of gigs at the city’s nations, and a lot of other gigs in countries like Germany, Iceland, Switzerland, Finland and Norway. mikkelrev has also recently released an EP on the Stockholm-based Oh! Records. Check this out! https://play.spotify.com/album/4YNZw7mXRLol7vfZrICaZR

★GULDGROUVAN★
⅓ of Guldgrouvan has drawn west to dig for gold in the United States. But it does nothing for two is more than zero, and the remaining gold ice has promised to come to Kalmar and play their funkiest disco on our 04-drop.
https://www.facebook.com/guldgrouvan

★ KARIBIENKILLEN (LEGACY + MUSIC NON STOP) ★
Erik, now aka CARIBBEAN guy gives you the most finsmakande pop imaginable. Adorable melodies, Caribbean waves and reckless guitar swing. XOXO

★JOHANNA WIDERGREN★
Johanna is housed at a whole bunch of city popgolv recent years, in a variety of configurations. For this evening, she will be alone, but promises to bring all the best pop you know, in an almost unappetizing mix. She also promises that no one will have to come and wish a chin song, for it is sure to play anyway! And: prepare yourselves to scream sing.

★ FILIP BROMBERG ★
House nerd with a penchant for hi-hats, piano loops and Motown-samples. Senior Mold Cheese and knower of the essence of Ostkakeorden. Get ready to jam! https://soundcloud.com/filip-bromberg