Hur funkar det?

Innan terminen börjar hyr vi ut 75% av våra lediga rum med förtur till medlemmar som är recentiorer. Denna möjlighet gäller endast under en begränsad tid innan varje termins början. 

Alla som söker skrivs upp på en turlista där de högst upp blir erbjudna kontrakt först. Datum för ansökan avgör turordningen, med undantag för extra förtur – missa inte möjligheten till extra förtur för dig med särskild anknytning till Kalmar som du kan läsa mer om nedan! Datum för ansökan avgörs utifrån när du har skickat in en komplett ansökan. 

I början av vecka 4 kommer ansökande att bli kontaktade utefter turordningslistan och bli erbjudna bostads tills alla bostäder har blivit tillsatta. Blir du erbjuden att skriva kontrakt så kommer teckningen att ske fysikt på nationen eller digitalt över internet. Tillträde och inflytt till bostaden är tidigast 2/9-24.

Hur söker jag?

Rummen kan endast sökas genom att skickar ett mail med antagningsbesked,
personnummer, telefonnummer och namn till 1q@kalmarnation.se
fr.o.m. 11/7-2024 men senast den 22/8-2024, kl. 12.

Du får även extra förtur om du kommer från Kalmar län, har slutbetyg från gymnasium i Kalmar län eller har förälder som har varit medlem i Kalmar nation. För att styrka detta skickar du in fysiska kopior av slutbetyg från gymnasiet eller personbevis (som intygar föräldraskap eller härkomst). De inskickade dokumenten ska ha blivit vidimerade av minst två andra personer än en själv med signatur, namnförtydligande samt telefonnummer till:

Förste kurator
Svartmangatan 3
753 12 Uppsala

Dokumenten ska vara Förste kurator tillhanda senast den 22/8-2024, kl. 12. För att få förturen registrerad vänta på ett bekräftelsemejl. På grund av detta så är det viktigt att ni skickar med en mejladress om det är så att ni postar bevisen.

Du behöver inte ha betalat terminsavgiften för att ansöka, men den behöver vara betald för att du ska kunna skriva kontrakt. En person som har betalat medlemsavgiften hamnar dock högre upp i listan än någon som inte har det.