Så fungerar det

Kalmar nations rebusrally

Upplev Uppsala med omnejd under en oförglömlig heldag med rebusar, quiz, utklädnad och avslutande sexa.

En vanlig dagRegler
Dagens hållpunkter

En vanlig knallydag

God morgon!
Knallystarten går oftast tidigt på morgonen, kan vara så tidigt som vid sjutiden på morgonen. Starten sker på av Knally-generalernas PM anvisad plats. Vid start delas ett kuvert ut med kartor, uppgifter t.ex. fotoplock, quiz och annat smått och gott. Slutligen ges dagens första rebus ut. Knallyt kan börja.

Förmiddagen
Under förmiddagen löser laget ytterligare ca fem rebusar, med varierande framgång. De passerar även en gemensam förmiddagskontroll, där Knally-generalerna samlar ihop startfältet tidsmässigt och låter lagen lösa en liten uppgift. När laget löst den sjätte rebusen knorrar det rejält i deltagarnas magar. Det är dags för lunchkontrollen.

Lunchuppgiften – en teknisk utmaning
Tre-fyra dagar före Knallyt har en gemensam pm-utdelning skett. I pm:et har varje lag fått en speciell uppgift att ordna till kvällens middag – sexan – men även en lunchuppgift, som är samma för samtliga startande lag.

Efter att alla ätit sig mätta på den medhavda maten presenterar lagen hur de löst uppgifterna. Exempelvis så kan Knallyt ha temat “jul” och uppgiften gäller att frakta en jultomte med släde och renar ett visst antal meter till några barn som med tindrande ögon väntar på sina julklappar. Laget löser uppgiften på ett något bryskt sätt. De har tillverkat en katapult för tomtesällskapet att färdas med.

Efter lunch – fler rebusar
Eftermiddagen följer förmiddagens schema med rebusar och eftermiddagskontroll.

Målgången
Lagen går i mål under eftermiddagen på nationen. De lämnar in alla uppgifter de löst under dagen samt motiveringar till rebusarna de lyckats knäcka.
Sen är det fri hopp och lek fram till sexan. De flesta brukar uppskatta att komma hem, duscha och byta om för att sedan piggare och fräschare repetera kvällens sexauppgift.

Sexan – allt förklaras
Svaren på de quiz och uppgifter som utförts under dagen brukar presenteras under sexans fördrink. Svaren på rebusarna presenteras dock – ibland med vilda jubel eller burop som efterföljd – under middagens gång.

Under middagen presenteras även lagens placeringar, med jumbon först och ettan sist, med en långdragen och nervpirrande väntan för topplagen, som ofta inte presenteras fram emot tolvslaget.

Olika sorters underhållning avlöser varandra under kvällens lopp. Snapsvisor, vinvisor, spexstycken, en balett, en buskis och ett luciatåg är några av ingredienserna. Olika vandringspris delas också ut. Vägens riddare och Ostkustens pärla är två av det tiotal priser som delas ut under stort jubel.

Till sist finns det bara ett lag kvar. Vinnarna kan sträcka nävarna i luften och glädjas det nämligen deras uppgift att arrangera Knallyt nästa termin.

Vi reder ut alla knallyreglerna

Knallys ABC

Att ha med
Följande är en lista över saker man alltid behöver ha med sig på ett Knally: bil med full tank, lösning till inlämningsuppgifter, papper, linjal, penna, karta över Uppsala med omnejd, en rättvisande klocka och matsäck att äta vid lunchen. I PM:et kan det finnas mera information.

Detta är en lista över saker som ofta kan vara bra att ha med: SAOL, synonymordbok, världsatlas och formelsamling med periodiskt system.

Följande får man inte man inte ta hjälp av: datorer av alla slag, elektroniska navigeringssystem och telefoner. Telefoner får förstås användas för att ringa generaler vid problem.

Start
Alla lag samlas vid den angivna startplatsen vid senast vid den angivna starttiden. Det gäller att inte komma för sent eftersom det delas ut tidsprickar (fem prickar per minut) efter detta klockslag. För att räknas som närvarande skall alla i laget vara närvarande och bilen vara utrustad med tydligt lagnummer. Själva starten går sedan 15 minuter efter starttiden och de lag som inte har kommit till dess blir diskvalificerade.

Panik
Om ni råkar i någon typ av situation ni inte reder ut kan ni under dagen bör ni kontakta generalerna. Telefonnummer ska finnas i det informationsmaterial som delats ut. Man vill hellre att lag hör av sig vid tveksamheter än kör bort sig i skogen.

Lagnamn
Varje bil skall ha ett lagnamn och ett lagnummer. Numret skall vara väl synligt från utsidan av bilen. Ett lag anses inte anlänt till start eller till en kontroll om inte lagnumret är synligt.

Karta
Karta utdelas vid starten och är ett topografiskt blad i skala 1:50 000. Om verkligheten inte överensstämmer med kartan så gäller kartan. T.ex. om någon fått för sig att bygga en ny motorväg mitt framför näsan på er och denna väg inte är med på kartan, så finns den inte!

Rebusar
Vid starten och vid varje kontroll får ni en rebus. Lös rebusen! Lösningen leder fram till ett ord, bokstavskombination eller något annat som står tryckt på kartan. Alla namn på kartan som har någon del innanför ramen räknas i sin helhet. Med andra ord kan en stor del av namnet finnas i den suddiga yttre delen, men hela namnet ska ändå vara med. Rebuslösningen med noggrann motivering skall antecknas i protokollet. Alla rebusar och hjälprebusar skrivs helt och hållet med versaler. Övrig text ingår ej i rebusen. T.ex. ingår ej ”Rebus nr 3:” eller ”Kontrollkod” i rebusen.

Hjälprebus
Om ni inte kan lösa rebusen ska ni i första hand klippa Hjälp. Till Rebus 1 hör naturligtvis Hjälp 1 osv. Hjälp ger en ny, förhoppningsvis enklare rebus att lösa. Lösningen på Hjälp skall noggrant motiveras på samma plats i protokollet som originalrebusen. Tänk på att tiden går fort, så tveka inte att använda saxen (Se prickbelastning nedan). Vad gäller hjälpens utformning, se Rebusar ovan.

Nöd
Om ni inte heller klarar av att lösa hjälpen är det dags att klippa Nöd. Denna ger lösningen i klartext, samt koordinater till denna. Därifrån skall ni dock mäta som vanligt, helt i enlighet med protokollet. ”Lösningen” behöver givetvis inte motiveras.

Mätning
Från det ord på kartan som utgör rebuslösningen mäter man med linjal så många millimeter som koordinaterna anger i nordlig (N), östlig (Ö), sydlig (S) eller västlig (V) riktning i förhållande till det svarta rutnätet på kartan. Detta rutnät är alltid att anse som 2x2cm, oavsett vad er linjal säger. När man har mätt kommer man fram till det ställe på kartan dit man ska åka. Detta ställe utgörs av någonting som passar in på kontrollbeskrivningen som finns i protokollet, t.ex. korsningen, förgreningen, etc. Nästa rebus finns att hitta på detta ställe, se kontrollbeskrivningen nedan. Mät alltid från första bokstaven i de(t) ord som är rebuslösningen. Mät från den nedersta delen av bokstaven eller, om det finns flera nedersta delar, från den vänstraste av dessa. Om lösningen finns på flera ställen på kartan, mät från den västligaste.

Tilläggskoordinater
I protokollet finns, som beskrivet senare, två koordinater angivna för varje rebus på detta vis: S35, Ö56. Till dessa skall ni lägga tilläggskoordinater, dvs ni skall ändra koordinaterna ni läst ur protokollet genom att lägga till eller dra ifrån baserat på rebusens lösning. Använd första tecknet i rebuslösningen för att hitta rätt kolumn och sista tecknet för att hitta rätt rad i tabellen nedan. Då återfinns de tilläggskoordinater som ska användas.

Rebusen lyder: RETA GUSTAFSSON CHOKLADMOUSSE och koordinaterna ur protokollet är S35 och Ö56. Rebusens lösning är ”Rättarbo” eftersom: Greta Gustafsson –G + efterrätt = Garbo – G efter rätt = Rättarbo vilket ger tilläggskoordinaterna N68 och Ö39 (R = kolumn 6 och O = rad 5)

Koordinater att mäta efter blir alltså S35 + N68 = N33 och Ö56 + Ö39 = Ö95.

Protokoll
Vid starten delas protokoll ut. Detta är blad på vilket man antecknar rebuslösningar, kontrollkoder, svaren på de fotoplock som delats ut, samt kan läsa de koordinater vilka leder fram till nästa rebus. Vid lunchen skall förmiddagsprotokollet och förmiddagens klippark lämnas in. Vid målet skall alla resterande protokoll lämnas in om annat inte anges på respektive svarslapp.

Kontrollkod
På varje rebuslapp finns en kontrollkod angiven. Denna består av tre gemener. Skriv ner denna i protokollet. Felaktig eller saknad kontrollkod resulterar som det mesta annat i prickar.

Knallyväg
Knallyväg börjar när lagen kommer in på kartan och upphör när kartan lämnas. Knallyväg är kortast farbara lagliga väg mellan två kontroller. Om det visar dig att den planerade vägen enligt kartan spärras av en förbudsskylt skall man tänka om och därifrån köra en lite längre runda. Knallyväg får endast köras en gång och aldrig korsas. Inte heller tangering är tillåten. D.v.s. att man aldrig kan komma till samma korsning två gånger oavsett vilket håll man kommer från. Avsteg från allt detta kan förekomma och meddelas i sådant fall. Den minsta farbara väg som kan anses som Knallyväg är ”Enskild bilväg” (se kartans teckenförklaring och länken nedan). Kortaste vägen mellan två kontroller måste alltså gå på sådan väg eller större; alla andra vägar bara finns inte.

Gaffling
Gaffling används för att undvika ”Följa John”-taktiker. Gaffling innebär att olika lag får lite olika koordinater i sina protokoll och följaktligen kommer att hämta sina rebusar på olika ställen. Kontrollkoden på rebuslappen garanterar att rätt lag har hämtat rätt rebus.

Fotoplock
Fotoplock är fotografier tagna utmed Knallyväg, men bara utmed väg som saknar mittmarkering. Fotoplocken delas ut på morgonen och är numrerade. Till vart och ett finns det en fråga och när ni har hittat plocket skall ni svara på frågan och föra in svaret på rätt ställe i fotoplocksprotokollet. Ibland måste man ta sig ur bilen för att hitta svaret på frågan. Om ni har hittat plocket men ändå har svårt att svara på/förstå frågan får ni beskriva platsen på ett sätt som gör att vi kan vara säkra på att ni är där ni ska vara. Det kan förekomma falska fotoplock, dvs. plock som är fotograferade på annat ställe än utmed Knallyväg. Att besvara ett falskt fotoplock innebär som vanligt prickar och bör i möjligaste mån undvikas. Inga falska fotoplock förekommer utefter väg med mittmarkering, då detta kan utgöra trafikfara. Tänk på att fotona kan vara tagna långt innan Knallyt och att det kan ha hänt saker i naturen sedan dess.

Röda tråden
Röda tråden går ut på att försöka komma på vad som är gemensamt för de (till slut fem) bilderna som utgör en ”röd tråd”. Vid starten får ni två bilder för varje tråd och sammanlagt tre trådar. En ny bild till varje tråd dyker sedan upp på förmiddagskontrollen, lunchen och eftermiddagskontrollen. Ni får chans att avge en gissning per tråd gissa vid varje kontroll. Efter att ni gissat får ni en ny sida med bilder. Ni får även ett sista tillfälle att lämna svar vid målgången. Då utan att få nya bilder förstås. Om ni ej lämnat något svar innan ni lämnat respektive kontroll bedöms det som felaktigt svar. M.a.o. bör ni avge tre gissningar – en för varje tråd – vid varje tillfälle.

Bemannade kontroller
Det finns tre bemannade kontroller utmed Knallyvägen. Dessa är fördelade så att en kommer under förmiddagen som kontroll tre, en vid lunch som kontroll sex och den sista under eftermiddagen som kontroll nio. När ni åkt dit föregående rebus pekar hittar ni inte en ny rebus utan en instruktion som beskriver hur ni tar er till kontrollen. Notera att Knallyväg kan upphöra om instruktionen säger så och att alla eventuella fotoplock efter denna punkt i så fall är falska.

Lunch
Vid lunchkontrollen ges möjlighet att äta den medhavda maten. Tänk på att det kan regna så planera med kläder och paraply etc. Vid lunchen skall förmiddagens klippark och protokoll lämnas in. Om dessa inte är med när ni anmäler er har ni inte kommit, dvs. klockan fortsätter att ticka.

Hålltider
Tidsschemat är mycket viktigt att ha i åtanke under dagen. Första halvtimmen efter utsatt tid utdelas en prick per minut, andra halvtimmen bestraffas med fem prickar per minut och allt utöver detta blir max prickbelastning (180 prickar). Är man då en timme eller mer försenad till en bemannad kontroll får man inte nästa rebus utan måste klippa hjälpen för att komma vidare.

Till prickbelastningen vid stängd kontroll läggs förstås tävlingsprickar, dvs. de prickar som ni skulle ha undvikit genom att prestera väl på tävlingen. Hålltiderna bygger på att lagen håller en snitthastighet på 30 km/h på Knallyväg utan mittmarkering, 70 km/h på transportsträckor och 20 min fundering per rebus inklusive mätning och eventuella klipp. Det är ganska korkat att bli för sen till lunchen då det begränsar den tid ni har att äta er matsäck, för att inte tala om alla tidsprickar ni kommer att överhopas med.

Det är extremt korkat att komma för sent till målet; det är inte bara ni som kommer att ha svårt att hinna byta om och hålla tiden till sexan, även vi blir rökta av sådant. Garanterat dålig karma alltså! Det i särklass mest korkade är att inte vara i tid till starten!!!

Tematolkning
Tematolkning tillämpas och lag som inte är temaenliga tilldelas prickar.

Sekretess
Ibland har lokalbefolkningen en något avog inställning till arrangemang av den här typen. Vid direkt förfrågan om vad ni pysslar med är det bra att hålla svaret på en ganska generell nivå, dvs. ni är ute på en bilorientering. Det är kanske bäst att lämna Kalmar nation så mycket som möjligt ute ur bilden. Om allt annat misslyckas: ljug! (Vi kommer att förneka all kännedom om er i vilket fall.)

Hastighetsbegränsning
På Knallyväg skall lagen begränsa sin hastighet till ca. 30 km/h på väg utan mittmarkering; 70 km/h på transportsträckor, dvs. större väg med mittmarkering. De som överskrider dessa hastigheter riskerar att missa fotoplock eller få hastighetsprickar/böter.

Prickbelastning
Med prickar menas det antal minuspoäng som ett lag kan dra på sig under resans gång. Dessa delas ut enligt följande:

Anledning

Prickar

Klippt Hjälp

25

Klippt Nöd

50

Klippt både Hjälp och Nöd

50

Dåligt motiverad rebuslösning

1-50

Obesvarat/felbesvarat fotoplock eller besvarat falskt fotoplock

10

Röda tråden

0-20/st

Inlämningsuppgifter, tävlingar, etc.

0-20/st

Protest
Eventuella protester måste lämnas in skriftligen till Knallyledningen innan målgång eller i direkt anslutning till denna.

Sexa
Sexan är på nationen. Den börjar 19.00 med fördrink följt av sittningen som börjar klockan 19.30. Sexan är en naturlig del av Knallyt där inlämningsuppgifterna redovisas, rebusar förklaras, priser och medaljer utdelas samt vinnare koras. Under fördrinken kan flera uppträdanden utföras så se till att hålla tiden!

Mutor
Det finns ingen anledning att tro att presenter till Knallyledningen inte påverkar prickbelastningen.

Vinnare
Vinnare är det lag som samlat på sig minst antal prickar under dagen. Vinnaren får, förutom odödlig ära en inteckning i Ostkustens Pärla.