Om kalmar nation i Uppsala

Den lilla nationen med det stora hjärtat

I vårt nationshus i centrala Uppsala organiserar vi en rad aktiviteter, bland annat kör, teater, konserter, idrott, klubb- och restaurangverksamhet. Välkommen till Kalmar nation.

Om Kalmar nationNationens historia
Välkommen till den lilla nationen med det stora hjärtat, i centrala Uppsala

Om Kalmar nation

Nationen drivs av ideellt arbetande studenter och arbetet leds av våra heltidsarbetande kuratorer. Att engagera dig i din nation är något du inte kommer att ångra. Bättre sätt att lära känna nya människor och Uppsalas studentvärld finns inte! Utöver den dagliga driften av huset finns ett hundratal ämbetsmän som alla utgör en viktig del i vår organisation, exempelvis inom restaurangverksamheten, som nationsfotograf eller nationskaplan. Vi förvaltar också ett antal studentbostäder samt stipendier som delas ut till behövande studenter – kanske till dig?

En etablerad kulturscen

Med konserter, stand-up och teater som når en stor publik är Kalmar nation även en etablerad kulturscen i Uppsala. Artister som Kent och Sahara Hotnights har spelat på vår scen, och komiker som Magnus Betnér och Özz Nûjen har fått besökare att skratta på vår stand-up klubb.

Under de dryga två decennium som förflutit sedan invigningen av vårt nya nationshus 1988 har mycket hänt. Idag är vi en mellanstor nation i Uppsala med ca 1 500 medlemmar. Aktiviteterna i huset är större än vad byggherrarna år 1987 kunnat förutse…

Välkommen att bli en del av vår nutid och vår historia!

Vi har gjort studentlivet lite roligare sedan 1663

Kalmar nations historia

Kalmar nation grundas
Kalmar nation grundades under dramatiska former den tredje juni 1663. Smålands nation hade existerat i ett tiotal år, men osämja hade under en tid pyrt mellan studenter från de två olika kyrkostift nationen bestod av. Till slut splittrades Smålands nation därför i Wexio och Kalmar nation. Ett fördrag undertecknades där de två nybildade nationerna lovade att aldrig återta namnet Smålands nation. Detta stoppade inte Växjö nation från att återta sitt gamla namn några år senare. Detta namnbyte har officiellt aldrig erkänts av Kalmar nation.

Kalmar växer och ambulerar
Under en väldigt lång tid var Kalmar nation den minsta av Uppsalas nationer. Det dröjde ända till 1913 innan nationen fick ett eget nationshus, något de flesta nationer skaffat sig under 1800-talet. Nationen förde en ambulerande tillvaro, och var i perioder inkvarterad under anda nationers tak, däribland Uplands och Gästrike-Hälsinge nation. Vid utflyttningen från GH år 1895 inträffade en händelse som sedan dess medfört att Kalmar och GH legat i fejd med varandra. Kalmar hann knappt flytta ut från sin kuratorsexpedition innan den byggdes om av GH till herrtoalett. Fejden nationerna emellan har nu pågått i långt över hundra år. När hundraårsjubileumet skulle firas 1995 förklarade Kalmar krig mot GH, något som ledde till mystiska nattliga räder, försvunna pubskyltar, stulna flaggstänger och andra skändningar från båda håll. Kriget kulminerade med en krigsgasque där det en gång för alla skulle avgöras vilken nation som var den dominerande. Kalmar vann slaget, men kriget är ännu inte avgjort.

Nationen skaffar eget
1913 flyttade nationen in i sitt första egna hus – Bortom Bullret. Det låg där idag Kalmars nationsbostäder finns. I drygt 40 år höll huset, som slutligen hotade falla ihop. Lyckligtvis fanns en näraliggande lösning till bostadsproblemet, då en läkarvilla visade sig vara till salu tjugo meter från det gamla huset. Denna plats är fortfarande nationens hemvist, även om huset är ett annat. Läkarvillan var perfekt för 50-talets medlemmar av Kalmar Nation, som då uppgick till ett hundratal. Problemen startade på 60-talet, när en explosionsartad tillströmning av studenter till Uppsala startade. Huset blev trångt. År 1985 hade nationen 600 medlemmar. Gränsen var nådd för vad läkarvillan klarade. 

Kalmar nation bygger ut
På nationens landskap den 19 maj 1987 togs det slutliga beslutet om att bygga ett nytt nationshus. Dagen till ära hade nationens dåvarande inspektor Lars-König Königson (KNIX) tagit med en kofot till landskapet. När mötet var slut gick han utan pardon igång med kofoten, och började metodiskt riva huset invändigt. Bygget av det nya huset tog drygt ett år.

Invigning med Villius och rubriker
Första veckan i oktober 1988 var det stor invigningsyra. På tisdagen den 4 oktober sände Sveriges Radio direkt från nationens festsal, då Bertil Perrolf därifrån levererade sitt klassiska radioprogram ”Skivor till kaffet” mellan kl. 14-15. Dagarna som följde hölls föredrag av Nils Holger Areskog som berättade om expeditionen till Mount Everest han deltagit i, Folkoperan gästade festsalen med en skönsjungande kvartett och Hans Villius föreläste om Raoul Wallenberg. Vid denna föreläsning presenterade Villius sin syn på den omtvistade frågan om huruvida Wallenberg avlidit 1947 i sovjetisk fångenskap eller inte. Hans Villius menade att så var fallet. Detta gav stora rubriker i Upsala Nya Tidning, som berättade om det dramatiska föredraget på ”jubilerande Kalmar nation”. Den 8 oktober var det stor invigning. Det började med en ceremoni i Uppsala Domkyrka förrättad av Växjö stifts biskop Sven Lindegård. Därefter marscherade kalmariterna i procession till nationsgraven där en krans nedlades, varefter man fortsatte till sitt nya nationshus. Tal hölls, och huset invigdes officiellt av landshövdingen i Kalmar län Eric Krönmark, som klippte bandet vid den stora ingången. Därefter guidades besökare runt i vad som kallats ”det enda nationshuset som är anpassat för nationsverksamhet av idag”. Under eftermiddagen hölls högtidslandskap under ledning av nationens äldste levande förste kurator Sven Blomgren. På kvällen höll Kalmar nation stor invigninsbal på Uppsala slott.

Ett nytt årtusende
När medlemsaccelerationen var som störst i mitten av 1990-talet var det inte helt galet att diskutera om huruvida nationen behövde byggas ut. Kalmar brukar kallas ”en stor liten nation”. Även om det är en positiv benämning, så betyder den en helt annan sak en sen lördagkväll på 2010-talet när klubben är fylld till bristningsgränsen av besökare i nationshuset. Kalmar nation har framtiden för sig. Välkommen att dela vår historia!