Bostadsteckningen den 27 augusti är framflyttad en halvtimma. Den kommer alltså vara klockan 19:30.