350-års jubileum och det är full fart på nationen,
men vad vore ett jubileumsår utan en resa till självaste hemlänet för att visa våra medlemmar var vi har våra rötter. Nu ska vi se till att det blir av!

Följ med oss på en resa till Kalmar och Öland
torsdag 3 oktober – söndag 6 oktober.

Vi kommer bland annat besöka Kalmar slott och åka över till Öland, men det kommer även finnas möjlighet att själv upptäcka staden.

Anmäl dig nu genom att kontakta andre Kurator

Priset är 950 kr och i det ingår resa och boende.

Sista dag för anmälning och betalning är torsdag 12 september

******************************************

Kalmar goes Kalmar

It is our 350th anniversary and a lot of things are happening at the nation,
but what would an anniversary be without a trip to the home county?

Join us on a trip to Kalmar and Öland
Thursday, October 3 – Sunday 6 October.

We will visit the Kalmar Castle and go to Öland, but there will also be opportunities to discover the city on your own.

Sign up now! contact andre Kurator

The price is 950 SEK and that includes the travel and accommodation.

The last day to sign up and pay is Thursday September 12