På grund av recentiorsgasquen är inskrivningen bara öppen mellan 12.00 och 13.00 fredag den 13 september.