Hearing inför val av Andre kurator 2014

Det har blivit dags för Allmänt val, där vi bland annat väljer en ny Andre kurator. För att du ska få lära känna kandidaterna och ställa de frågor du vill ha svar på kommer det anordnas en hearing på måndag den 4 november kl 18:15 i nationshuset. Under hearingen kommer alla kandidaterna att finnas på plats och det kommer även att finnas tid för dig att ställa frågor. Kom dit och ställ din framtida 2Q till svars!

In english: It is time for ”Allmänt val” (”General election”) where we choose a new Second curator. For you to get to know the candidates and ask the questions you want answered , Kalmar nation will hold a hearing on Monday , 4 November at 18:15. All the candidates will be present and there will also be time for you to ask questions.


Kandidater / Candidates

Andrea Alvarez

Andrea Alvarez

Andrea har suttit i institutionsstyrelsens ekonomiska utskott med budgetansvar. Hon är noggrann och kan jobba såväl självständigt som i grupp. De senaste året har hon varit aktiv både i nationens klubbverk och i dess valnämnd. Om 2Q-ämbetet säger Andrea:
– Jag har åtta års erfarenhet av liknande arbeten samt ekonomistudier.

Andrea has served on the institutions board’s financial committee with budgetary responsibility. She is meticulous and able to work both independently and in groups. In the recent year, she has been active both in the nation’s club work and in its election committee (valnämnd). On the 2Q-ministry Andrea said:
– I have eight years experience in similar jobs , and economic studies.


Erik Andersson

Erik Andersson

Erik ställer upp för att siffror och han kommer väldigt bra överens. 2Q ämbetet innebär mycket rutiner, något som passar Erik perfekt.
– Mitt mycket långa och intensiva nationsengagemang och styrelsearbete gör att jag har stenkoll på nationen, säger Erik.

Erik and numbers agree very well. 2Q ministry involves much accurate work that fits Erik perfectly.
– My very long and intense nation committment and work on the board has given me an excellent overview of the nation, says Erik.


Christina Fredriksson

Christina Fredriksson

Christina har varit aktiv i Kalmar nation i många år nu och enligt henne finns det verkligen inget bättre ställe på hela jorden! Hon är beredd på vad arbetet innebär och klarar t.o.m. att byta journalremsan i kassapparaten på första försöket! Som 2Q vill hon vara nationens ansikte utåt och ge tillbaka till nationen.
– Jag kommer göra mitt arbete som 2Q galant, säger Christina.

Christina has been active in Kalmar nation for many years now, and according to her, there really is no better place on earth! She is prepared for what the job involves and even managed to change the journal strip on the cash register on her first try! As 2Q she wants to be the nation’s public face and give back to the nation.
– I will do my job as 2Q gallantly, says Christina .