Nedräkning till nästa sång under sångboksgasquen. Foto: Per Hård af Segerstad

Nedräkning till nästa sång under sångboksgasquen. Foto: Per Hård af Segerstad