Bostadsteckningen den 10/10 är flyttad från klockan 19.00 till klockan 20.00.

Välkomna!