Tisdag den 8 oktober riggas pubens scen upp, fler stolar hämtas in och open mic-kvällen Spela drar igång. På Spela kan vem som helst anmäla sig för att få uppträda. Oavsett om du vill spela Justin Biebers senaste hit, en gammal slagdänga från Mozart eller ett eget konstruerat mästerverk. Det behöver inte nödvändigtvis vara musik, det går lika bra med en diktuppläsning eller varför inte lite stand-up. Bara fantasin sätter gränser.

Spela finns på Facebook

On Tuesday, october 8th the we will set up the pub scene, and open mic-night Spela begins. On Spela, anyone can sign up to perform. Whether you want to play Justin Bieber’s latest hit, an old popular tune from Mozart or a custom designed masterpiece. It need not necessarily be music, it goes equally well with a poetry reading, or why not a little bit of stand-up. Just use your imagination.