Det allmänna valet hålls i november varje år för att välja bland annat styrelse och Andre kurator. I år var antalet röstande glädjande högt, hela 80 röster lades under tiden som Valnämnden bemannade röstbåset i entréhallen! Dessutom hade det inkommit tre poströster. Grattis till alla som valdes, och lycka till på era respektive ämbeten!

Andre kurator 2014 (1 st)

Christina Fredriksson, vald med 39 av 83 röster.
Andrea Alvarez, ej vald med 34 av 83 röster.
Erik Andersson, ej vald med 9 av 83 röster.

Sekreterare 2014 (1 st)

Linn Persson, vald med 64 av 83 röster.

Övriga ledamöter i styrelsen 2014 (6 st)

Emma Arias Olsson, vald med 67 av 83 röster.
Viktor Botö, vald med 66 av 83 röster.
Li Svensson, vald med 57 av 83 röster.
Jorun Widmalm, vald med 66 av 83 röster.
Sofia Zetterman, vald med 64 av 83 röster.
Kristoffer Åslund, vald med 67 av 83 röster.

Ledamöter i förvaltningsrådet 2014-2015 (3 st)

William Nisser, vald med 65 av 83 röster.
Cindy Sturesson, vald med 65 av 83 röster.
Daniel Åberg, vald med 64 av 83 röster.

Suppleanter i förvaltningsrådet 2014-2015 (2 st)

Magnus Strand, vald med 65 av 83 röster.
Karl Wilhelm Olsson, vald med 65 av 83 röster.