Från år 1663 och framåt har Kalmar nation varit ett andra hem för sina medlemmar. Men vad innebar det egentligen att vara kalmarit – och student – vid grundandet på 1600-talet, eller under första världskriget? Var ett spex år 1870 samma sak som ett spex år 2013? Var en kurator alltid en kurator, och vad var det för initieringsriter man höll på med, som dagens recentiorer är besparade? Allt det och mer får du reda på om du besöker Kalmar nations jubileumsutställning!

Försättsbladet till Kalmar nations första kassabok anno 1663.

Bilden till höger visar förstasidan av Kalmar nations första kassabok från 1664. Texten lyder:

”Magni Cervini Räkning öfwer Fiscum Nationis Calmariensis, förfärdigades den 30 Martii Anno 1664. Hwilken och så ähr den första, sedan som Calmarienses togho affträde ifrå Wexionensibus, hwilket skedde den 3 junii Anno 1663.”

Utställningen finns på övervåningen i nationshuset hela vecka 47 2013. Huset är öppet under kuratelets expeditionstider, men är som vanligt tillgängligt för medlemmar under andra tider också.

From the year 1663 and onward Kalmar nation has been a second home to its members. But what did it really mean to be a Kalmarite – and a student – during the foundation in the 17th century, or during World War I? Was a theatrical performance the same in the year 1870 as in the year 2013; was a Curator always a Curator and what sort of initiation rites did they use to do that today’s new students won’t have to? Find out about that and more! The exhibition takes place on the upper floor in the nation’s building the entire week of Nov 18th – 24th.