År 1871-74 låg Kalmar nation på Drottninggatan (första huset till höger). Foto: Wikimedia Commons

År 1871-74 låg Kalmar nation på Drottninggatan (första huset till höger). Foto: Wikimedia Commons