Som redan har nämnts i senaste numret av Gyckeln så kallar Valnämnden till omval för Allmänt val 2013. Du som är Landsman med betald terminsavgift är röstberättigad i valet, som hålls i Kalmar nations entré måndagen den 9 december kl 15-19. Valsedel och röstkort finns HÄR

Valnämnden hereby invite all members for re-election for Allmänt val 2013. Member with paid membership fee is allowed to vote in the elections held in Kalmar nation’s entrance on Monday, December 9 between 15-19.

Omval på grund av försenade valhandlingar

Anledningen till att valet görs om är att nationens Besvärsnämnd – som har till uppgift att behandla ärenden som rör våra stadgar och vårt reglemente – fått in ett ärende rörande valet. Ärendet gällde mer specifikt att kallelsen, inklusive röstkort, inte skickats ut i stadgeenlig tid. Vissa landsmän har inte fått Gyckeln, som innehöll kallelse och röstkort, förrän dagen efter valets genomförande. Enligt stadgarna ska alla valhandlingar skickas ut till alla landsmän senast tolv dagar före valdagen, något som alltså inte skett i det här fallet.

Besvärsnämnden har valt att tillstyrka det här ärendet då det framstått som klart att röstkort, valsedel och anvisningar om valförfarandet inte har utgått i stadgeenlig tid. Valet av Andre kurator kan därför inte vara giltigt och måste därför göras om.

Besvärsnämnden tillägger i sitt beslut att hela valet egentligen är ogiltigt, men då besväret bara gäller valet av Andre kurator har besvärsnämnden valt att endast behandla val av Andre kurator.

Kandidatpresentation

Christina Fredriksson är Kalmar nations Andre kurator 2015. Foto: Nationsfotografen

Christina Fredriksson

Christina har varit aktiv i Kalmar nation i många år nu och enligt henne finns det verkligen inget bättre ställe på hela jorden! Hon är beredd på vad arbetet innebär och klarar t o m att byta journalremsan i kassapparaten – på första försöket! Som 2Q vill hon vara nationens ansikte utåt och ge tillbaka till nationen.
– Jag kommer göra mitt arbete som 2Q galant, säger Christina.

Christina has been active in Kalmar nation for many years now, and according to her, there really is no better place on earth! She is prepared for what the job involves and can even change the journal strip on the cash register on the first try! As 2Q she wants to be the nation’s public face and give back to the nation. – I will do my job as 2Q gallantly, says Christina.