Ett stort antal demokratianhängare och tillika medlemmar slöt upp till det femte lagtima landskapet i festsalen på måndagkvällen. Ordförande Arvid inledde med det förtäckta hotet att ”landskapet avslutas inte förrän [hashtaggen] #landskap5 trendar”, så gissningsvis var det det som hände när han drämde klubban i bordet för sista gången tre timmar efter öppnandet.

Många ämbeten tillsattes, och parallellt med landskapet förrättades omval av Andre kurator för 2014. Som rapporterats tidigare behövde valet göras om efter beslut i Besvärsnämnden. Omvalet resulterade i att Christina Fredriksson valdes till Andre kurator för 2014. Grattis Christina!

Styrelsen kickstartade nationens lite slumrande seniorsverksamhet genom att nominera hela 37 medlemmar till seniorer! Efter diskussioner under sittande landskap valdes samtliga till den hedersamma titeln senior på Kalmar nation.

Hemsidesförmannen tog chansen att experimentera med sin panoramafunktion lite.

Landskap #5 2013 var välbesökt. Foto: Per Hård af Segerstad

Landskap #5 2013 var välbesökt. Foto: Per Hård af Segerstad