Alla bortglömda värdesaker som körkort, pass, kreditkort och dylikt från 2013-12-31 och tidigare kommer att klippas sönder/förstöras och slängas efter den 1 mars. Ni kan hämta era värdesaker fram till den 28e februari hos 2Q på expeditionstid. Kvarglömda värdesaker från vårterminen 2014 kommer att förstöras och slängas i sommar. Kvarglömda behörigheter i större format från 2013 finns hos 3Q till 1a mars.

All lost and found valuables such as passports and credit cards from 2013-12-31 and earlier will be destroyed and thrown out after March 1st. You can collect your valuables until Feb 28th at 2Q’s office during expedition hours. Forgotten valuables from spring 2014 will be destroyed and thrown out during the summer. Forgotten bigger items from 2013 will be at 3Q’s office until March 1st.