VÅRPREMIÄR | TEMA KÄRLEK | ALLA STJÄRTARS DAG
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
♥ ♥ ♥ TRÄNGTANDE STJÄRTGOSSAR, SUKTANDE FLATOR OCH TRÅNANDE QUEERS! ♥ ♥ ♥

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Finns det hjärterum så finns det stjärterum! När kärlekens högtid nalkas slår vi upp Wildeportarna på vid gavel för att släppa in kärlek i alla möjliga former, storlekar och kombinationer! Vi utropar 2014 till mångfaldens år och uppmanar er att släppa lös era stjärtar i wild dans där ingen röv är för stor eller för liten för en twerk i kärlekens tecken!

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

♡ GAY/QUEER
♡ 40/60 KR
♡ DÖRRARNA ÖPPNAS 20.00
♡ GRATIS FÖRE 21
♡ ÖPPET TILL 02
♡ NATIONSKORT

www.kalmarnation.se

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

♡KÄLLAREN♡

KROPPSKUL†UR
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
(techno/minimal/acid)

KROPPSKUL†UR föddes ur askan av en gymnastiklärare: Trainer Tom. Anagramens mästare, även kallad Terminator – bringare av dödsdisco. Kvar finns nu endast en tanke, starkare än döden: kroppens rörelse i dansen.

KROPPSKUL†UR rör sig mellan minimal/acid/techno. Råa loopar och fantasieggande rytmer och mönster är hens kopp te. Hen har spelat på klubbar runt om i Sthlm och Uppsala – Slakthuset, Debaser, Wilde!, Sommar!, samt varit insyltad i experimentell svartklubbsverksamhet tillsammans med sitt kollektiv RANDOM CUTE ANIMALS och Rättbuss.

https://soundcloud.com/kroppskultur
https://www.facebook.com/KROPPSKULTUR

RUBEN BRUNDELL & LEAV
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
(house/techno)

Ruben Brundell driver 12-3 (Tolvtre) Recordings, producerar house och techno för samtiden och dj:ar sen tusen år tillbaka. Från starten bakom skivspelarna på naiva svartfester utanför tullarna i Stockholm till sena studionätter och ett ständigt bultande hjärta för dansmusik, det har liksom aldrig funnits några alternativ, det är house eller inget. Hens dj-set sammanfattas av en slirig inställning till musiken, respektlöshet mot genrekonventioner. Upptäckarglädje definierar Ruben Brundell, djupt, housigt och bastungt.

https://soundcloud.com/12-3recordings
https://soundcloud.com/rubenbrundell

Leav, eller Jonas Isaksson (your choice) är en deep house-producent och DJ från Uppsala och är signad på 12-3 Recordings. Hen håller både i Klubb Wilde! och Klubb AIM, älskar minimalistisk och gärna experimentell musik. För Leav finns inget roligare än att spela sin senaste låt på en klubb med svettiga, peppiga individer.

https://soundcloud.com/leavmusic

FOSTRET
▀▀▀▀▀▀
(techno)

Fostret är två månader gammalt och har börjat sparkas. Ultraljudet visar bestämda hjärtslag i 128 bpm och den synnerligen välutvecklade soleusmuskulaturen tyder på dansanta ben. Fostret verkar tycka om techno och fluorescerande ljus och kommer få er att känna detsamma.

Uppsala-duon Fostret skapade ljudmagi ihop för första gången i samband med Musikhjälpen-klubben i december förra året och känns redan som ett självklart val till källaren på Wilde!

♡FESTSALEN♡

YLVA & YLVA
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
(bas/hiphop)

Ylva & Ylva är Göteborgs-duon som alltid startar dansgolv både i och utanför DJ-båset. De har spelat på bl.a. Feed the Horse och Winona i gbg och hälsat på hos Systerkollektivet i Malmö, men först och främst varit residents på klubb CAKE (som gästats av bl.a. Brooke Candy och Cakes da killa). Gillar du rap, tjejer och RnB ska du hålla dig till deras golv

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

”drop it to the floor
make that ass shake
make the ground move
that’s an ass quake”

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

SPRING PREMIERE | LOVE THEME | ALL BUTTOCKS DAY
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
♥ ♥ ♥ DEAR NANCY-BOYS, YEARNING DYKES OCH QUEERS WHO EAT EACH OTHERS HEARTS OUT! ♥ ♥ ♥

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Is there room in your heart then there buttocks room! When love’s feast approaches we open Wild doors wide open to let love in all sorts of shapes, sizes and combinations! We exclaim 2014 a multicultural year and urge you to unleash your tails in wild dance where no ass is too big or too small for a twerk in love!

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

♡ GAY/QUEER
♡ 40/60 kr
♡ DOORS OPEN 20.00
♡ FREE BEFORE 21
♡ OPEN TILL 02
♡ NATION CARD REQUIRED

www.kalmarnation.se

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

♡THE BASEMENT♡

KROPPSKUL†UR

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
(techno/minimal/acid)

KROPPSKUL†UR was born from the ashes of a physical education teacher: Trainer Tom. Anagramens champion, also called Terminator – bringer of death disco. There remained now only a thought, stronger than death: body movement in dance.

KROPPSKUL†UR moves between minimal / acid / techno. Fresh loops and evocative rhythms and patterns are hens cup of tea. Hen has played at clubs around Stockholm and Uppsala – Slaughter House, Debaser, Wilde!, Summer!, And been mixed up in experimental underground club activities with his collective RANDOM CUTE ANIMALS and Right Buss.

https://soundcloud.com/kroppskultur
https://www.facebook.com/KROPPSKULTUR

RUBEN BRUNDELL & LEAV
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
(house/techno)

Ruben Brundell operates 12-3 (Tolvtre) Recordings, producing house and techno for the present and DJs for thousands of years. From the start behind the turntables on naive black parties outside duties in Stockholm at the studio late nights and constant pounding heart for dance music, there has never really been any option, it is house or nothing. Hens dj-set summarized by a slippery approach to the music, disrespect for genre conventions. Discovery defines Ruben Brown Dell, deep, housigt and bass-heavy.

https://soundcloud.com/12-3recordings
https://soundcloud.com/rubenbrundell

Leav, or Jonas Isaksson (your choice) is a deep house producer and DJ from Uppsala and is signed on 12-3 Recordings. Hen holds both club Wilde! and Club AIM, love the minimalist feel free experimental music. For Leav’s nothing more fun than playing their last song at a club with sweaty, peppiga individuals.

https://soundcloud.com/leavmusic

FOSTRET
▀▀▀▀▀▀
(techno)

Fostret is two months old and has started to be kicked. The ultrasound shows definite heartbeat of 128 bpm and a remarkably well-developed soleusmuskulaturen suggest dancing legs. Fostret seems to like techno and fluorescent light and will make you feel the same.

The Uppsala duo Fostret created sound magic together for the first time at the Music Aid Club last December and already feels like an obvious choice for the basement of the Wilde!

♡PARTY HALL♡

YLVA AND YLVA
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
(bass/hiphop)

Ylva & Ylva is Gothenburg duo who always starts the dance floor both in and outside DJ booth. They have played on eg Feed the Horse and Winona in gbg and visited with Sister Collective in Malmö, but first and foremost been residents at the club CAKE (as visited by including Brooke Candy and Cakes da killa). Do you like rap, RnB and girls should stick to their floor

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

”tappa det till golvet
få den stjärten att skaka
få jorden att röra på sig
det är en stjärtbävning”

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡