▼ 20/60 kr i entré

▼ 20-01

▼ Nationskort

▼ GAY / QUEER

 

 JUBILEUM ▼▼NOSTALGI ▼▼ VÅRKÄNSLOR

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

För drygt fyra år sedan började det röra på sig på Svartmansgatan 3. Ur Kalmar nations källare hördes mullrande bas och de omisskännliga ljuden av taktfast technodans. På avstånd kunde färgglada peruker, välputsade kängor, rosetter, hud, och hipstriga sotarmössor skönjas. Ett band av glitter från Uppsalas alla håll ledde vägen mot nationen och efter stängning hördes tisslande och tasslande och hånglande inifrån buskarna. WILDE! hade intagit Uppsalas bästa källare!

 

================================================

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

 

Från den första bokningen i form av Emmon har inte mindre än 43 akter (bl.a. La Fleur, SMK, Little Jinder, Lemieux, och Flickpingis) huserat bakom skivspelarna på WILDE! Vi slår på stora trumman, ställer till med fyraårsfest och med något nostalgiskt i blicken välkomnar vi er till en kväll då vandrar längs minnenas allé – gamla affischer, alla bra bokningar, alla hångel, alla nya vänner! Vad är DITT bästa minne från Wilde?!

 

================================================

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

towLie

towLie äR en dj och pRoducent som bLandat techno ,eLectro och synt sedan tidigt 2000-taL .

Hon dRiveR skivbolaget käfTen och kLuBBen SYNTViLLA

http://www.kaften.nu/

 

V. Asawer

V. Asawer spelar stilsäker techno utan hämningar och planerar att hålla Kalmars källare kokande from da early morn’ to da break of dawn. Hon har tidigare spelat runtom i stan på klubbar som Binär, Secret venue och Panoptikon. Hon har även spelat på WILDE! tidigare, där det va wilde!

 

Euphoric Felines

Denna trio behöver egentligen ingen introduktion alls. Överhuvudtaget. Ever. Ever-ever, ^evah-evah. Euphoric Felines ligger bakom en av Uppsalas tyngsta electro-klubbar – Fucked Up Friday. De spelar allt ifrån svettig electro till kaxig hiphop och som vanligt bjuder de alltid på show. Alla vill ju vara katt!

 

Google Translate Version

 

▼ 20/60 kr in the entrance

▼ 20-01

▼ Nation Short

▼ GAY / QUEER

___________________________________
JUBILEE ▼ ▼ NOSTALGIA ▼ ▼ SPRING FEVER
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
For more than four years ago, it started to move on the Black Man’s Way 3rd From Kalmar nation cellar was heard rumbling bass and the unmistakable sounds of rhythmic techno dance . In the distance could be colorful wigs, shiny boots, bows, skin, and hipstriga soot caps discerned. A band of glitter from Uppsala every side road led to the nation and post-closure was heard whispering and paw ing and hånglande inside the bushes. WILDE ! had taken Uppsala best cellar !

================================================
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

From the first booking in the form of Emmon has no less than 43 acts ( including La Fleur , SMK , Little Jinder , Lemieux , and Flick ping pong ) housed behind the turntables at WILDE ! We beat the drums , poses with four year anniversary with a nostalgic look in their eyes , we welcome you to an evening then walk along memory lane – old posters , all good bookings, all displays of affection , all your new friends ! What is YOUR best memory from Wilde ? !

================================================

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

Towlie

Towlie IS a DJ and producer who mixed techno, electro and synth since the early 2000s .
She runs the record label jaw and club synth Villa

V. Asawer

V. Asawer plays stylish techno without inhibitions and plan to keep Kalmar’s basement boiling from da early morn ’to da break of dawn . She has been playing around town at clubs like Binary Finaryy, Secret venue and the Panopticon . She has also played at WILDE ! previously , where the va Wilde !

euphoric Felines

This trio really needs no introduction at all. At all. Ever . Ever -ever , ^ evah – evah . Euphoric Felines is behind one of Uppsala’s heaviest electro clubs – Fucked Up Friday . They play everything from sweaty electro to hip hop and cocky as usual, they are always on show. Everyone wants to be a cat !