Den gamla fejden mellan Kalmar nation och Smålands nation från 1663 firade förra året 350 år. Förste kurator vid kalmar nation Mikael Gustafsson har alltid varit tveksam till varför vi haft denna fejd. Historien berättar att det hade något att göra med vilket kyrkostift nationen ville tillhöra

”Det känns så gammalmodigt på något sätt. Jag menar, på den tiden var det säkert viktigt att tycka rätt när det kom till vilket stift man ville tillhöra. Men Sverige har sedan dess blivit mer sekulariserat och religion är inte alls en lika stor del av studentlivet då som nu”, säger Mikael Gustafsson

Under flera århundraden har ändå denna fejd stått kvar även om ingen riktigt minns varför det finns en fejd. På senare år har det mer setts som en kul grej att ha en ”fiendenation” i staden.

”Det är obegripligt tycker jag, vi har ju så mycket mer att vinna på att slå våra påsar ihop”, säger Mikael Gustafsson

Sen Mikael Gustafsson gick på som förste kurator vid nationen den 1 juli 2013 har han och förste kurator vid Smålands nation Victoria lindqvist kommit bra överens.

”Det känns som att vi klickat på ett väldigt härligt sätt, jag förstår inte heller varför vi måste ha en fejd,” säger Victoria.

Att två nationer slås ihop har inte hänt på snart 200 år och det är ett något kontroversiellt beslut. Men som förste kuratorer har Mikael och Victoria full makt att göra detta.

”Jag ser det som att vi gör kommande generationer en tjänst. Vi slår ihop Uppsalas två mindre nationer till att bli en av de största med nästan 3500 medlemmar. Alla känner ju sedan länge till att Kalmar nation och Smålands nation är bäst i staden vad gäller både livemusik och dansklubbar. Detta sammarbete kan bara leda till något gått”, säger Mikael

Victoria instämmer

”Ja detta sammarbete kommer bli fantastiskt. Nu i övergångsperioden blir vi två förste kuratorer men det kommer regleras i våra gemensamma stadgar efter sommaren.”

När jag frågar om namnet på nationer tittar de båda på varandra nyckfullt och sedan säger de unisont i kör:

”Calmariensis-Wexio förenta nationer”

Intervju av Karin Bodelius
Bild av Ylva Karlsson

(se det påskrivna avtalet här)

Victoria Lindqvist & Mikael Gustafsson

Victoria Lindqvist & Mikael Gustafsson