Vårterminen börjar galet nog närma sig sitt slut, och samtidigt som vi taggar järnet inför Valborg förbereds det också på nationen för vad som ska hända i höst. Den 14 maj är det dags för terminens sista Landskap, det demokratiska organ där vi väljer ämbetsmän för nästa termin. Vill du bli en del av familjen? Vad väntar du på? Sök ämbete hos 1Q Mikael Gustafsson NU!

Nedan följer en lista på de ämbeten som finns att söka inför Landskap 3 den 14 maj. För en fullständig lista med ämbetsbeskrivningar, klicka här. För ytterligare information, kontakta 1Q på 1q@localhost.

Klubbvärd
Kondisvärd
Sexmästare
Redaktör
Ansvarig utgivare
Arkivarie
Recentiorsförman
Idrottsförman
Ledamot av Hjalmar Appeltoffts stipendienämnd
Internationell sekreterare, Körförman
Fanbärare
Kårmarskalk
Sånganförare
Teaterförman
Kulturförmän
Ledamot av revisionsnämnden
Alumnsekreterare

The semester is strangely coming to an end, and while it’s difficult to think past Valborg we are already preparing for the next semester. May 14 is the date of the last Landskap of the semester, which is the democratic organ through which we choose who’s doing what for the next semester. Do you want to be part of the family? What are you waiting for? Apply for a postition with 1Q Mikael Gustafsson NOW!

Below you’ll find a list of the different positions we are going to elect at the Landskap. For a complete list with descriptions (in Swedish), click here. For more information, kontakt Mikael at 1Q@localhost.

Klubbvärd
Kondisvärd
Sexmästare
Redaktör
Ansvarig utgivare
Arkivarie
Recentiorsförman
Idrottsförman
Ledamot av Hjalmar Appeltoffts stipendienämnd
Internationell sekreterare, Körförman
Fanbärare
Kårmarskalk
Sånganförare
Teaterförman
Kulturförmän
Ledamot av revisionsnämnden
Alumnsekreterare