Demokrati = av grekiskans δῆμος, "demos", folk, samt κράτος, "kratos", styre

Demokrati = av grekiskans δῆμος, ”demos”, folk, samt κράτος, ”kratos”, styre