Äntligen är sommarvädret här! Efter en händelserik vårtermin är det äntligen dags för sommarlov, och tyvärr, ett uppehåll i vegburgardieten. Vi är förstås angelägna att utnyttja vädret till fullo eftersom Kalmar stänger efter nästa vecka (2 juni).  Som en härlig avslutning meddelar vårt klubbverk att puben flyttar ut i trädgården hela veckan! Om vädret tillåter, förstås. Inga konstigheter, bara Uppsalas mysigaste trädgård. Med andra ord:

 

Måndag 26 maj: Måndag Sessions med Clitter! I trädgården!

Tisdag 27 – Torsdag 29 maj: Vanliga (fantastiska) Pub Kronan. I trädgården!

Fredag 30 maj: Terminens sista Smaka! Antagligen inomhus.

Lördag 31 maj: Terminens sista Pub Kronan. Vad som helst kan hända!

Söndag 1 juni: Terminens sista Fika. I trädgården!

 

Vi ses där!

 

 

Finally the summer weather is here! After an eventful spring semester it’s finally time for holidays, and, sadly, a break from the vegetarian burger diet. As you could probably guess, we’re keen to take advantage of the weather since Kalmar closes after next week (June 2nd). As a last goodbye our clubwork announces that the pub will move out in the garden all week! If the weather works out, of course. Nothing too fancy, just the coziest garden in Uppsala. In other words:

 

Monday May 26th: Måndag Sessions with Clitter! In the garden!

Tuesday 27th – Thursday 29th: Regular (lovely) Pub Kronan. In the garden!

Friday 30th: Last Smaka of the semester! Probably inside.

Saturday 31st: Last Pub Kronan of the semester. Anything can happen!

Sunday June 1st: Last Fika of the semester. In the garden!

 

See you there!