▼ 40/80 SEK
▼ 21-02
▼ Nationskort
▼ GAY / QUEER
GIRLS TAKE OVER ♫ SOLKYSSTA LÄPPAR ♪ DUNKANDE HJÄRTAN

 

ლ ( ’ ڡ ` ლ ) ( . ◕ ‿ ◕ . ) ( ᵔ ᴥ ᵔ ) ᕙ ( ⇀ ‸ ↼ ” ) ᕗ ( . ◕ ‿ ◕ . ) ( ᵔ ᴥ ᵔ ) ᕙ ( ⇀ ‸ ↼ ” ) ᕗ ლ ( ’ ڡ ` ლ ) ( ᵔ ᴥ ᵔ ) ᕙ ( ⇀ ‸ ↼ ” ) ᕗ ( . ◕ ‿ ◕ . ) ლ ( ’ ڡ ` ლ )

 

Jubileum, terminsavslutning, en återvändande favorit och finbesök från Malmö – Wilde! No. 25 bjuder på elektroniska beats av högsta kvalité! Terminen har bjudit på två succékvällar med fulla hus och kö ända ut på gatan, fullsmockade dansgolv och kärleksosande nätter på Kalmar Nation. Nu vill vi toppa det här med några riktiga fynd till båda dansgolven och när ni precis återhämtat er från Valborgsveckan bjuder vi in er till en sprakande final! Ta på solbrillorna, bikinin och sandaletterna – nu inviger vi sommaren!

En natt att ge allt, en natt att glömma tentor och trötta seminarier, en natt att skråla med, en natt att kärleksberusat dansa ut i försommargryningen!
☀☀❀❀☀☀❀❀☀☀❀❀☀☀❀❀☀☀❀❀☀☀❀❀☀☀❀❀☀☀❀❀☀☀❀❀☀☀❀❀☀☀❀❀☀☀❀❀☀☀❀❀☀☀❀❀☀☀❀❀☀☀❀❀☀☀❀❀☀☀❀❀☀☀❀❀☀☀

 

Den här gången har vi bjudit in grymmaste Stockholmsduon FLICKPINGIS som tidigare har gjort succé på Wilde! Vi länge velat boka dem igen och nu tar de plats bakom skivspelarna på övre dansgolvet! I källaren huserar SnL och ALINE LIN från Tjejrejv, ett Malmöbaserat kollektiv som sedan förra hösten arbetar för en jämställd dj- och klubbscen genom att arra klubbar. Tjejrejv känns som gjorda för Wilde! och vi är jätteglada över att två av deras akter ska spela hos oss!

SnL (Tjejrejv)

Ur Tjejrejvs födelse föddes även duon SnL. Sophie och Luna har alltid haft dansmusiken nära hjärtat och sedan de körde stängningssetet på Tjejrejvs premiärfest i oktober förra året, har de spelat på fester i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. Kvällen till ära kommer de bjuda på dansanta toner house och techno.

ALINE LIN (Tjejrejv)

Aline Lin är en del av kollektivet Tjejrejv, och det var där hon hittade modet att ta plats bakom skivspelarna. Hon har hunnit spela på en rad klubbar sen dess, bland annat Nöjesguidens prisfest, Babels nyårsfest och senast MADs premiärfest på Kontrapunkt i Malmö.
Ladda technonävarna och tunga steg, det kommer bli hårt, pumpigt och alldeles, alldeles underbart.

FLICKPINGIS

Det hela började 1988 när J-O Waldner tog två EM-guld. Som ett direkt resultat av detta föddes också Sanna & Frida i dj-duon FLICKPINGIS, som 22 år senare skulle träffas och inse vilken bra match de var. Den omsusade dubbeln har redan ett gediget förflutet inom musiken, Sanna med en bakgrund av Spotify och Itunes och Frida med erfarenhet av både kassett och MP3.
FLICKPINGIS älskar inte bara glitterlim, likör och vita hästar utan också disco, svensk hiphop och hits-men-inte-längre.
http://flickpingis.hanapee.com/

 

┏( ^‿^)┛♪ ♩ ♫♩♫ ♪ └[∵┌] ♩♫ ♪└[ ∵ ]┘♩♫ ♪ [┐∵]┘♩♫ ♪┗(^‿^ )┓♪ ♩♫┏( ^‿^)┛♪ ♩ ♫♩♫ ♪ └[∵┌] ♩♫ ♪└[ ∵ ]┘♩♫ ♪ [┐∵]┘♩♫ ♪┗(^‿^ )┓♪ ♩♫♪ ♩♫

 

♥ ♥ ♥ ✌ Google translate version ✌ ♥ ♥ ♥

GIRLS TAKEOVER ♫ tanned LIPS ♪ THROB HEART

 

ლ ( ’ ڡ ` ლ ) ( . ◕ ‿ ◕ . ) ( ᵔ ᴥ ᵔ ) ᕙ ( ⇀ ‸ ↼ ” ) ᕗ ( . ◕ ‿ ◕ . ) ( ᵔ ᴥ ᵔ ) ᕙ ( ⇀ ‸ ↼ ” ) ᕗ ლ ( ’ ڡ ` ლ ) ( ᵔ ᴥ ᵔ ) ᕙ ( ⇀ ‸ ↼ ” ) ᕗ ( . ◕ ‿ ◕ . ) ლ ( ’ ڡ ` ლ )

 

Anniversary, end of term , a returning favorite and finbesök from Malmo – Wilde ! No. . 25 offers electronic beats of the highest quality ! The semester has offered two evenings a success with full houses and queue all the way out to the street , packed full dancefloor and love reeking nights at Kalmar Nation . Now we want to garnish this with some real bargains to both the dance floor and when you have just recovered from your Valborg Week , we invite you to a roaring finale ! Take on solbrillorna , bikinis and sandals Latvians – now we will inaugurate the summer!

A night to give it all, a night to forget exams and tired seminars, one night to sing along , a night to love drunk dancing into the early summer dawn!
☀☀❀❀☀☀❀❀☀☀❀❀☀☀❀❀☀☀❀❀☀☀❀❀☀☀❀❀☀☀❀❀☀☀❀❀☀☀❀❀☀☀❀❀☀☀❀❀☀☀❀❀☀☀❀❀☀☀❀❀☀☀❀❀☀☀❀❀☀☀❀❀☀☀❀❀☀☀

 

This time we have invited cruelest Stockholm duo FLICK TABLE TENNIS who have made a success at the Wilde ! We always wanted to book them again and now they’re taking place behind the turntables at the upper dance floor! The basement houses SnL and ALINE LIN from Tjejrejv , a Malmö-based collective that since last autumn working for equality in the DJ and club scene by arra clubs . Tjejrejv feels made for Wilde ! and we are delighted that two of their acts shall play with us !

 

SnL ( Tjejrejv )

From the birth Tjejrejvs born also duo SnL . Sophie and Luna have always enjoyed dance music close to the heart and then they drove the closing set at Tjejrejvs premiere party in October last year , they have played at parties in Malmö, Helsingborg, Lund and Copenhagen. Great honor will bid on danceable tones house and techno .

 

ALINE LIN ( Tjejrejv )

Aline Lin is part of the collective Tjejrejv , and it was there she found the courage to take place behind the turntables . She has had time to play on a range of clubs since then , including Nöjesguiden price party, Babel’s New Year’s party and later Mads premiere party at Counterpoint in Malmö.

Download techno fists and heavy steps , it will be hard, pumpigt and absolutely wonderful .

 

FLICK TABLE TENNIS

It all started in 1988 when JO Waldner took two European Championships . As a direct result of this was also born Sanna & Frida in the DJ duo FLICK TABLE TENNIS , who 22 years later would come together and realize what a good match they were. The much spoken doubles already have a solid background in music , Sanna with a background of Spotify and Itunes and Frida with experience in both cassette and MP3.
FLICK TABLE TENNIS love not only glitter glue , liqueur and white horses but also disco , Swedish hip hop and hits- but -not- anymore.

┏ (^ ^ ‿ ) ┛ ♪ ♩ ♫ ♩ ♫ ♪ └ [ ∵ ┌ ] ♩ ♫ ♪ └ [ ∵ ] ┘ ♩ ♫ ♪ [ ┐ ∵ ] ┘ ♩ ♫ ♪ ┗ (^ ^ ‿ ) ┓ ♪ ♩ ♫ ┏ (^ ‿ ^ ) ┛ ♪ ♩ ♫ ♩ ♫ ♪ └ [ ∵ ┌ ] ♩ ♫ ♪ └ [ ∵ ] ┘ ♩ ♫ ♪ [ ┐ ∵ ] ┘ ♩ ♫ ♪ ┗ (^ ^ ‿ ) ┓ ♪ ♩ ♫