Välkommen till oss på Kalmar nation!

I vårt eget hus i centrala Uppsala organiserar vi en rad aktiviteter, bland annat kör, teater, konserter, idrott, klubb- och restaurangverksamhet. Nationen drivs av ideellt arbetande studenter och arbetet leds av våra heltidsarbetande kuratorer. Att engagera dig i din nation är något du inte kommer att ångra. Bättre sätt att lära känna nya människor och Uppsalas studentvärld finns inte! Utöver den dagliga driften av huset finns ett hundratal ämbetsmän som alla utgör en viktig del i vår organisation, exempelvis inom restaurangverksamheten, som nationsfotograf eller nationskaplan. Vi förvaltar också ett antal studentbostäder samt stipendier som delas ut till behövande studenter (kanske till dig?).

Med konserter, stand-up och teater som når en stor publik är Kalmar nation även en etablerad kulturscen i Uppsala. Artister som Kent och Sahara Hotnights har spelat på vår scen och komiker som Magnus Betnér och Özz Nûjen har besökt vår stand-up klubb.

Under de dryga två decennium som förflutit sedan invigningen av vårt nya nationshus 1988 har mycket hänt. Idag är vi en mellanstor nation i Uppsala med ca 1 500 medlemmar. Aktiviteterna i huset är större än vad byggherrarna år 1987 kunnat förutse. När medlemsaccelerationen var som störst i mitten av 1990-talet var det inte helt galet att diskutera om huruvida nationen behövde byggas ut. Kalmar brukar kallas ”en stor liten nation”, och vi använder gärna uttrycket ”den lilla nationen med det stora hjärtat”. Kalmar nation har framtiden för sig. Välkommen att bli en del av vår nutid och vår historia!

Kontakta nationen