Maxa supervalåret med allmänt val på Kalmar!

Alla gillar vi ju demokrati, och det här året har det varit en himla massa demokrati. På Kalmar gillar vi demokrati extra mycket, vilket alla som varit på Landskap är väl medvetna om. Men, alltså, herregud, det här är bättre än ett landskap. Vi kommer ha ett riktigt röstningsbås och det finns fika! Garanterad anonymitet och veganska chaibrownies!

Vi i valnämnden tyckte först att det lät för bra för att vara sant, men 1Q Viktor Botö insisterar att precis så är fallet: Den 9 november 12-16 är alla medlemmar välkomna att komma och rösta i Kalmar nations allmänna val. De ämbeten som ska röstas fram är som följer:

Andre Kurator (2Q)
Skattmästare
Ledamot av förvaltningsrådet (4)
Sekreterare
Ledamot av styrelsen (6)
Suppleant av styrelsen (3)

Den 9 november är det du som bestämmer! Valnämnden rekommenderar smörgåstårtan.

Max out the super election year with the general election at Kalmar!

We all like a democracy, and this year there has been a whole lot of democracy. At Kalmar we like democracy very much, as anyone who has been to the landskap is well aware. But, then, my God, this is better than a landskap. We will have a proper polling booth and there will be coffee! Guaranteed anonymity and vegan chai brownies!

We, the Election Commissity thought it sounded too good to be true, but 1Q Viktor Botö insist that is exactly to be the case: On 9 November 12 to 4pm, all members are welcome to come and vote in Kalmar nation’s general elections. The offices to be voted on are as follows:

Second Curator (2Q)
Treasurer
Member of the Supervisory Board (4)
Secretary
Member of the Board of Directors (6)
Deputy Member of the Board of Directors (3)

On November 9, it is you who decides! The electoral committee recommends the sandwich cake.