Kära Kalmariter! Knappt har höstterminen dragit igång men det är redan kallt, mörkt och jävligt. Och vad passar väl då bättre än att blicka framåt, till vårterminen då allt är ännu kallare och mörkare men på något vis inte lika jävligt? Ny termin betyder förnyelse på Kalmar nation, och vi har en hel drös med ämbeten som ska väljas på Landskap 5 den 2 december. Klart du ska söka ett ämbete!

Har du redan ett ämbete? Fantastiskt! Kanske vill du fortsätta, eller utvecklas och tå på dig ett nytt ansvarsområde?

Har du inget ämbete? Fantastiskt! Vi vill ha med dig i familjen och det finns ämbeten som passar alla. Tyvärr finns inte tillräckligt många uppdrag på nationen för att alla som vill vara med, men prata med 1Q Viktor Botö eller Valnämnden här.

De ämbeten som kommer att väljas på Landskap 5 (2 dec) är följande:

Bibliotekarie
Fackrevisor
Fanbärare
Fotograf
Husförman
Idrottsförman
Internationell Sekreterare
Kammarskrivare
Landskapets ordförande
Ledamot i revisionsnämnden (4 st)
Ledamot av Rackarnäbbets styrelse (2 st)
Suppleant i Rackarnäbbets styrelse (2 st)
PR-förman (2)
Spexförman
Ledamot i Bostadsstiftelsen Bortom Bullret
Suppleant i Bostadsstiftelsen Bortom Bullret
Seniorskurator
Recentiorsförman (2 st)
Ledamot i besvärsnämnden (2 st)
Sexmästare
Klubbvärd (10 st)
Kondisvärd (2 st)
Kulturförman (2 st)

En kort beskriving av olika ämbeten finns här. För mer information, kontakta 1Q eller valnämnden.

Sista ansökningsdag är 25 november. Innan dess kommer några överraskningar från valnämnden, håll ögonen öppna så ses vi snart!

//Filip Bromberg, Anna Ferguson och Jenny Arvidsson

Dear members of Kalmar nation! The fall semester has hardlystarted but it’s already cold, dark and awful. And what fits better than to look ahead, to the spring semester when everything is even colder and darker, but somehow not as awful? New semester means renewal at Kalmar, and we have a whole bunch of officers to elect at Landskap #5 on December 2nd. Of course you should apply!

Do you already have a position? Fantastic! Maybe you want to continue or evolve and take on new responsibilities?

Don’t have a position? Fantastic! We want to include you in the family and there are positions to suit everyone. For some positions you need to speak Swedish, but not all! Unfortunately, there are not enough positions in the nation to all who want to help, but talk to 1Q Viktor Boto or the election committee here.

The office will be selected on Landskap #5 (2 Dec) are (rough translations):

Librarian
Fackrevisor
Flag bearer
Photographer
Husförman
Sports officer
International Secretary
Kammarskrivare
Landskapets ordförande
Ledamot i revisionsnämnden (4 st)
Ledamot av Rackarnäbbets styrelse (2 st)
Suppleant i Rackarnäbbets styrelse (2 st)
PR officer (2)
Spex officer
Ledamot i Bostadsstiftelsen Bortom Bullret
Suppleant i Bostadsstiftelsen Bortom Bullret
Seniorskurator
Recentiorsförman (2 st)
Ledamot i besvärsnämnden (2 st)
Sexmästare
Pub host (10 st)
Fika host (2 st)
Culture officer (2 st)

A short introduction of different callings are here. For more information, contact 1Q or election committee.

The deadline for applications is 25 November. Before that, a few surprises from the election committee, stay tuned and see you soon!