♥ GAY/QUEER
♥ 40/80 kr
♥ Dörrarna öppnas 21.00
♥ ÖPPET till 02
♥ Nationskort

Queervänner,

Superhomoåret 2014 blev en fantastisk succé för oss icke-heterosexuella. Vi nådde alla de mål vi satt upp och nu är vi på allvar en maktfaktor i svensk sexualitet. Vi är oerhört stolta över vad de icke-heterosexuella har åstadkommit, och vi är tacksamma och ödmjuka inför den sexualitet vi fått. Vi kommer att förvalta den väl och med omsorg.

Det har också varit tufft. Många lider idag av en släng heterosexualitet. De intalar sig själv att inte ta det personligt, att låta det rinna av, eller att det bara är en övergående fas. Den strategin må fungera på ytan, åtminstone en tid, men i själva verket sätter det djupa spår.

WILDE! har sammansatt en lustfylld lista med aktiviteter för dig som lider av din heterosexualitet.

”Skills training manual for treating heterosexuality disorder”
1. Skaffa en queer kompis
2. Gå på queerklubb (WILDE!)
3. Gör en queerfilm
4. Skaffa Grindr
5. Lämna ditt heteroförhållande
6. Skaffa många queerförhållanden
7. Klä dig sexigt könsöverskridande
8. Klä dig som du vill
9. Gå med i en queerförening (t.ex. SFQ)
10. Utforska dina outforskade sexuella lustar
11. Ta debatten
12. Utforska dina femmeiga/butchiga/fjolliga/snubbiga sidor
13. Könsöverskrid
14. Planera den queera revolutionen
15. Läs Queer Nation-manifestet
16. Anordna en queer flashmob
17. Dansa queer styrdans
18. Bjud din queerfamilj på söndagsmiddag

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ GAY ♥ QUEER ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ KÄRLEK UTAN HETEROSEXUALITET ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

Den här gången har vi bjudit in det feministiska dj/vj/konst-kollektivet Femtech Collective som stod bakom Femtech Festival i september. De kommer ta över det nedre dansgolvet med en grym lineup! På det övre dansgolvet gör Swedish House Boyz comeback och kommer få er att dansa så golvet sviktar!

✜ FEMTECH COLLECTIVE ✜ [ Techno // House ]

Det började som en dröm för mer över ett år sedan – att revolutionera genom dans, konst och feminism! I september arrangerade de Femtech Festival med bl.a. Planningtorock och LOUISAHHH!!! Efter att ha rivit av Uppsala och Stockholms klubbscener var för sig står de denna höst samlade tillsammans för första gången – Femtech Collective!

Till WILDE! tar Femtech Collective med sig Sparkly Pony, V. Asawer. Malin B, Milla och Makz. Det blir techno och house från queerfeminismens frontlinje!

http://femtechfestival.se/THE%20COLLECTIVE/members.html

✜ SWEDISH HOUSE BOYZ ✜ [ Techno // House ]

Swedish House Boyz är DJ-duon med livsvisioner och rytmiska ambitioner. Behagliga grooves med en hård kärna. Bestämda och exakta trummor, som kan balla ur. Bas som både kramar om och smäller till. Musik att dansa nära till och låtar som går bang.

(google translate version)

Queer Friends,

The Super Homo year 2014 was a great success for us non-heterosexuals. We reached all the goals we set ourselves, and now we are seriously a power in Swedish sexuality. We are extremely proud of what the non-heterosexuals have accomplished, and we are grateful and humbled by the sexuality we received. We will manage it well and with care.

It has also been tough. Many people today are suffering from a bout heterosexuality. They tells themself not to take it personally, to let it drain. That strategy may work on the surface, at least one time, but in fact puts the deep grooves.

WILDE! has composed a list of pleasurable activities for those who suffer from your heterosexuality.

”Skills training manual for treating heterosexuality disorder”

1. Get a queer friend
2. Go on queer club (WILDE!)
3. Make a queer film
4. Get Grindr
5. Leave your heterosexual relationship
6. Secure many conditions queer
7. Dress sexy transgender
8. Dress as you wish
9. Join a queer association
10. Explore your unexplored sexual desires
11. Remove the debate
12. Explore your femmeiga / butchiga / last league / snubbiga pages
13. Transgender!
14. Plan the queer revolution
15. Learn Queer Nation Manifesto
16. Organize a queer flashmob
17. The Dancing queer styrdans
18. Invite your queer family at Sunday dinner

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ GAY ♥ QUEER ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ LOVE WITHOUT HETEROSEXUALITY ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

This time we have invited the feminist dj / vj / art collective Femtech Collective standing behind Femtech Festival in September. They will take over the downstairs dance floor with an awesome lineup! On the upper dance floor makes Swedish House Boyz comeback and will make you dance so the floor is failing!

✜ FEMTECH COLLECTIVE ✜ [ Techno // House ]

It started as a dream for more than a year ago – to revolutionize through dance, art and feminism! In September, they organized Femtech Festival, including Planningtorock and LOUISAHHH !!! After being stripped of Uppsala and Stockholm club scene individually they stand this fall gathered together for the first time – Femtech Collective!

To WILDE! takes Femtech Collective brings Sparkly Pony, V. Asawer. Malin B, Milla and Makz. It becomes techno and house from queer feminism frontline!

http://femtechfestival.se/THE%20COLLECTIVE/members.html

✜ SWEDISH HOUSE BOYZ ✜ [ Techno // House ]

Swedish House Boyz is a DJ duo with life visions and rhythmic ambitions. Pleasant grooves with a hard core. Definite and precise drums, which can be freaking out. Bass that both hugs and swatting. Music to dance close to and songs that go bang.