Nu är inskrivningen igång till den lilla nationen med det stora hjärtat! Vår eminente förste kurator tjuvstartar registreringen av reccar och eventuellt framtida kalmarlegender. Innan måndag den 12:e, då den ordinarie inskrivningen börjar, kan du personligen besöka Viktor och bli kalmarit direkt. Fantastiskt!

Kontoret har fram till måndag öppet för inskrivning vardagar kl. 12-18

Välkomna!
The registration to the big nation with the small heart i open! Our lovely first curator has already started signing up the new blood och potentially future legends of Kalmar. Before monday the 12:th, when the regular registration begins, you may visit Viktor in person and become a calmarite with immediate effect. Amazing!

Until monday the office is open for registration workdays 12-18

Welcome!