♥ INDUSTRI KEDJOR SVETT ♥

GAY/QUEER
20/60 kr
Dörrarna öppnas 20.00
ÖPPET till 01
Nationskort
@KalmarNation
Mörk vinter, mörk techno, stark kärlek och Wilde är ljuset när allting känns tungt! Nu nalkas det vårpremiär och queerighetens metropol slår än en gång upp portarna på Kalmar Nation.

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

▼SNAFU▼

Annie Tådne och Maria Svahn, eller som de flesta känner dem, SNAFU, har genom de senaste åren i olika konstellationer försett Stockholms klubbscen med helgjuten, solid techno. De utgör halva delen av klubb1000 som arrangerat klubbar med internationella bokningar som exempelvis Sigha och Mike Wall. Annars har de setts på festivaler så som Dans Dakar, Femtech och Re:earth och klubbar som Berns, Debaser, Slakthuset och Marie Laveau. För att göra deras resa till ett äventyr skapas hela tiden nya projekt inom duon, så som att blanda in visuella medel och egenproducerad musik.

https://soundcloud.com/snafu


▼Oskar Gerwins▼


Oskar Gerwins har tidigare varit med och anordnat klubbarna Plattenbau på Kalmar nation, Underlandet på Smålands Panoptikon på Uplands, och dessutom haft radioprogrammet After hours på studentradion. Musiken rör sig mellan house, disco och techno och inför Wilde har han lovat att damma av dängorna som får nålarna att hoppa.

https://soundcloud.com/osge


▼Karolina Sandberg▼


Karolina Sandberg är ett välkänt ansikte i Uppsalas uteliv. Hon hittas i dj-båsen både på nattklubbar, nationer och i de avslappnade loungemiljöerna och oavsett var, så underhåller hon med genomtänkt repertoar och musiken du älskar. Hon driver Uppsalas största DJ-blogg och 2014 var hon som enda och första tjej, en av fem nominerade till utmärkelsen ”Årets Uppsala-DJ”.

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀


INDUSTRIAL CHAIN SWEAT

GAY / QUEER

40/60 kr
Doors open 20:00
OPEN to 01
Nation Cards
Kalmar nation


Dark winter, dark techno, strong love and Wilde are the light when everything feels heavy!
Now approaching the spring premiere and acceptansens metropolis strikes once again open its doors at Kalmar Nation.

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀


▼ SNAFU ▼


Annie Tådne and Maria Svahn, or as most people know them, SNAFU, has been through the past few years in various configurations provided the Stockholm club scene with seamless, solid techno. They constitute half the portion of klubb1000 as organized clubs with international bookings such as Sigha and Mike Wall. Otherwise those seen at festivals such as Dance Dakar, Femtech and Re: earth and clubs Berns, Debaser, Slaughter House and Marie Laveau. To make their trip into an adventure created all the time new projects in the duo, so as to blend in visual means and self-produced music.

https://soundcloud.com/snafu

▼ Oskar Gerwins ▼


Oskar Gerwins has previously been involved in organized clubs Plattenbau at Kalmar nation Wonderland at Småland Panopticon at Uplands, and also had the radio show afterhours at the student radio. The music moves between house, disco and techno and facing Wilde, he has promised to dust off ace hands receiving the needles jump.

https://soundcloud.com/osge

▼ Karolina Sandberg ▼


Karolina Sandberg is a familiar face in Uppsala’s nightlife. She is found in the DJ booths both in night clubs, nations, and in the relaxed lounge environment and wherever, so maintains she thought repertoire and music you love. She runs Uppsala’s biggest DJ blog and in 2014 she was the first and only girl, one of five nominees for the award ”Best Uppsala DJ”.

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀