Nu börjar det dra ihop sig inför val av ny 1Q och ny 3Q inför HT15/VT16! Valet för dessa poster kommer att äga rum på Landskap #2 den 26:e mars. Valnämnden har uppdraget att rekommendera en kandidat till varje post och har därför genomfört intervjuer med varje enskild kandidat. Under vecka 11 kommer Valnämnden att sammanträda för att besluta om en rekommendation för varje kuratorpost. Utöver detta kommer en hearing att hållas den 23:e mars klockan 19:00 till vilken alla medlemmar är välkomna. Vi rekommenderar att de medlemmar som vill veta mer kommer till hearingen den 23:e mars. Mer information om hearingen och kandidaterna att kommer publiceras fortlöpande här på hemsidan.

We’re getting close to the election of a new 1Q and 3Q for HT15 / VT16! The election for these positions will take place at Landskap #2 on the 26th of March. The Election Committee has the mandate to recommend one candidate for each position and have therefore conducted interviews with each candidate. During week 11, the Election Committee will meet to decide on a recommendation for each position. In addition, a hearing will be held on March 23rd at 19:00 to which all members are invited. We recommend members who wish to know more about the candidates to come to the hearing on the 23rd of March. More information about the hearing and the candidates will be continuously published on this website.