Knappt har kroppkakorna lagt sig tillrätta i magen förrän det är dags för nästa kalmaritiska äventyr: Vårgasquen!

I jämförelse med gudarnas nektar, det småländska guldet, kan denna intima tillställning te sig något spartansk. Vårgasquen är inte som andra gasquer – mer mys och mindre måste, helt enkelt. Och kanske är det läge att ta det lite lugnt med endast några veckor till Valborg, nöja sig med en avec och dra sig tillbaka tidigt?

Ni skulle bara våga. Efter Vårgasquen kör vi ett hejdundrande 04-släpp med våra vänner från Hi-Hat Appreciation Society vilket betyder grym housemusik natten lång. Ni som saknar Diskoteket får inte missa denna afton där basgångarna går lite djupare och hi-hatsen lite högre. Solen går upp 05.42 den 12 april – stanna uppe med oss!

Biljetter köps antingen genom att maila 2q@localhost med alkohol/matpreferenser eller genom att komma till 2Q under expeditionstid. Biljetter släpps 23 mars för ämbetsmän, 24 mars för medlemmar och 25 mars för övriga.

Pris:
Kalmariter: 240/200 (alk.fri)
Övriga: 280/240
Klädsel: Kavaj

Välkomna!

Kroppkakorna has barely settled in our bellies, and yet it’s almost time for the next Kalmar adventure: Spring gasque!

Compared to the nectar of the Gods, the gold from Småland, this intimate gathering might seem a tad spartan. The Spring gasque is not like other gasques – it’s more cozy and less pressure, simply put. And maybe it is a good time to take it easy with just a few weeks left until Valborg, settle with an avec retreat early?

How dare you. After the Spring gasque we’re going all in with an after party until 4am with our friends from Hi-Hat Appreciation Society which means aweseome house music all night long. Those of you who yearn for Diskoteket simply cannot miss this evening where the bass notes go a little deeper and the hi-hats a little higher. The sun rises at 5.42am on April 12th – stay up with us!

Tickets our purchased either by sending an e-mail to 2q@localhost with alcohol/food preferences or by coming to the 2Q office during expedition hours. Tickets are released March 23rd for position holders, March 24th for Kalmar members, and March 25th for others.

Price:
Kalmar members: 240/200 (alc. free)
Others: 280/240
Dresscode: Dark suit

Welcome!