♥ GAY/QUEER
♥ 40/80 kr
♥ Dörrarna öppnas 21.00
♥ ÖPPET till 02
♥ Nationskort
@KalmarNation

 

♥♥♥♥ VÅRFLÖRT♥♥♥♥

Dikt:

Nästa Wilde slår vi på stort
vi har flygit in en dj från annan ort,
Techno av det mörkaste slag
har bokats till denna vårdag
så Glöm inte att borsta tänderna
och med tvål tvätta händerna.

▶ MARY VELO


Ursprungligen från Toronto, Kanada, blev Mary Velo involverad i elektronisk musik i tidig ålder. Det var inte förrän på 80-talet där hon upptäckte Depeche Mode och blev lockad till djupa & moody ljud i form av TECHNO. År 2007 flyttade Maria Velo till Berlin där hon blev starkt influerad i Deep House & Techno scen.

Med ett förtjänst diskografi som inkluderar releaser på märken som Frozen Border, Semantica, Gynoid Ljud & Tillfällighet, har Maria visat att hårt arbete får dig någonstans.

Mary Velo har spelat i högt respekte händelser & klubbar som Berghain, Tresor & Tomorrow 2013 gör både Live Sets & DJ set, OCH NU KOMMER HON TILL WILDE!!!!

▶ MONDAINE


För första gången i världshistorien intas WILDE!s beryktade källarscen av en neurobiolog och en paleontolog, som tillsammans utgör DJ-duon Mondaine. Deras musikaliska repertoar är bred och mångsidig men kan sammanfattas som anspråksfull datorgenerad klubbmusik. Tillåt dig själv bli desillusionerad, glöm dina aspirationer och vardagens tristress, och förenas istället i ett crescendo av eskapism till öronbedövande tung bas och etsande melidiösa diskanter! Musik väger tyngre än ord.


▶ BULTEN


Bulten – det väldigt okända namnet på den så annars kända profilen AggeQ. Superkändisen Bulten från ThugsHen och Blackshots kommer till Uppsala och spelar all musik som är cool. Bulten är så pasa devoted till sitt jobb och artisteri att hon till och med har en bult intatuerad bak på ryggen. Vilken äta att få festa med en bult!

♥♥♥♥ SPRING FLIRT♥♥♥♥


♥ GAY/QUEER
♥ 40/80 kr
♥ Dörrarna öppnas 21.00
♥ ÖPPET till 02
♥ Nationskort
@KalmarNation

Poem:

Next we turn on the Wilde large
we have flown into a DJ from another location ,
Technopark of the darkest kind
have been posted to this vernal
so do not forget to brush your teeth
and using soap to wash hands .

▶ MARY VELO


Originally from Toronto, Canada, Mary Velo got involved in music at an early age. It wasn’t till the 80’s where she discovered Depeche Mode and got attracted to deep & moody sounds. In 2007, Mary Velo moved to Berlin where she got strongly influenced in the Deep House & Techno scene.

With a creditable discography which includes releases on labels such as Frozen Border, Semantica, Gynoid Audio & Coincidence, Mary has proven that hard work gets you somewhere.

Mary Velo’s releases have gotten rave reviews from sites & magazines such as Resident Advisor, Groove, Fabric, FACT, Little White Earbuds, De:Bug, Juno, & Boomkat. Her tracks have also been played & charted by Silent Servant, Function, James Ruskin, Ben Sims, Rebekah, Brendon Moeller, Edit Select, Dominik Eulberg, Toby Tobias & ROD, which has brought Mary to the list of new upcoming techno talents. Her track “Detune“ (out on the Frozen Border Minutes In Ice comp) was also featured in Sandwell District’s Fabric 69 mix cd.

Mary Velo has played in highly respected events & clubs such as Berghain, Tresor & Tomorrowland 2013 doing both Live Sets & DJ sets.

▶ MONDAINE


For the first time in history the notorious basement of WILDE! is taken over by a neurobiologist and a palaeontologist, which together make up the DJ-duo Mondaine. Their musical repertoire is extensive and multifaceted but can be described as mondaine computer generated club music. Let yourself become disillusioned, forget your aspirations and the boredom of your everyday life, and join us for a crescendo of escapism to ear-piercing bass and etching melodies! Music speaks louder than words.

▶ BULTEN


Bulten – it’s very unfamiliar name of the so- otherwise known profile AggeQ . Super Celebrity bolt from ThugsHen and Black Shots comes to Uppsala and play all the music that ’s cool . The bolt is so pasa devoted to his job and artistry that she even has a bolt tatooed on the back . What to eat to get the party with a bolt !