Det är ett föga okänt faktum att Kalmar nation huserar Uppsalas mysigaste trädgård. Formen och väggarna gör den idealiskt varm , medan den perfekt lutande gräsmattan gör marken bekväm som en hammock (vi borde skaffa en hammock). Tyvärr har situationen med grannarna och det faktum att nationen stänger på sommaren gjort användandet av trädgården något komplicerad. Det krävs nya idéer och beslutsamt genomförande för att utforska vår fulla potential.

Nu är det dags för en sådan vision. Tillsammans med några av nationens festfixare lanserar vi ett nytt koncept: The Garden Party. Detta innebär tre unika utomhusfester – en för att avsluta vårterminen och ytterligare två för att inleda höstterminen. Centralt för dessa fester blir en anda av open air, med utomhusbar och musik såväl som gott om plats att ta det lugnt och sola i gräset.

Det första tillfället blir den 31 maj och blir en kombination mellan nationens fikaverksamhet och The Garden Party. I puben hittas fika som vanligt, medan trädgården utrustas med en bar, dj-bås och ljudsystem. Eftersom alkohol kommer att säljas under hela dagen, kommer nationskort vara ett krav just denna söndag. Vi ber om överseende med detta och vill vara tydliga med att söndagsfiket även i fortsättningen kommer att vara öppet för alla.

The Garden Party #1 är öppet 12-19, söndag 31 maj. Detta tillfälle är att betrakta som en uppvärmning inför höstens fester, som bjuder på ännu fler dj-bokningar och spännande överraskningar. Mer information kommer inom kort…

It is hardly an unknown fact that Kalmar nation houses the coziest garden in Uppsala. The shape and the wall makes it ideally warm, while the perfectly inclined lawn makes the ground as comfortable as a hammock (we should get a hammock though). Sadly the situation with our neighbours and the fact that the nation closes in summer has made the usage of the garden a bit complicated. We need new ideas and resolute implementation in order to explore our full potential.

It is now time for such a vision. In cahoots with some of the party organizers of the nation we launch a new concept: The Garden Party. This means three unique outdoor parties – one to finish off the spring semester and another two to start off the autumn. Central to these parties will be an spirit of open air, with an outdoor bar and music as well as plenty of space to relax in the sun.

The first occasion will be on May 31st and will be a combination between the nation’s Sunday fika and The Garden Party. In the pub you’ll find fika as usual, while the garden will be set up with an bar, a dj booth and a sound system. Since alcohol will be sold all day, a nation card will be required this specific Sunday. We ask your forgiveness for this fact and want to be that the Sunday Fika will continue to be open to everyone in the future.

The Garden Party #1 will be open 12-19, Sunday May 31st. This occasion is to be seen as a warm-up for the autumn parties, which will offer even more dj bookings and exciting surprises. More information will come soon…